Top 11 # Ý Nghĩa Zen Circle Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Drosetourmanila.com

Vòng Tròn Thiền (Zen Circle)

Vòng Tròn Thiền

“Thiền là gì?  Thiền là hiểu về mình.  Tôi là gì?

“Tôi giải thích về Thiền bằng một vòng tròn.  Có năm điểm ghi trên vòng tròn này:  0 độ, 90 độ, 180 độ, 270 độ, và 360 độ.  360 độ  ở ngay điểm 0 độ.

“Chúng ta bắt đầu 0 độ tới 90 độ.  Đây là phần suy nghĩ và dính mắc.  Suy nghĩ là mong cầu, mong cầu thì đau khổ.  Mọi sự việc đều được tách thành những cặp đối nghịch:  tốt và xấu, đẹp đẽ và xấu xí, của tôi và của anh/chị. Tôi thích cái này, tôi không thích cái kia.  Tôi cố cầu tìm hạnh phúc và tránh đau khổ.  Như vậy ở đây đời là khổ và khổ là đời.

“Vượt khỏi 90 độ là phần Ý Thức hay Nghiệp Thức.  Dưới 90 độ có sự dính mắc về danh sắc (name and form).  Ở đây có sự dính mắc về suy nghĩ.  Trước khi bạn sinh ra, bạn là zero (0); bây giờ bạn là số một (1); tương lai bạn sẽ chết và lại thành zero (0).  Như vậy zero bằng một (0=1), một bằng zero (1=0).  Mọi vật ở đây đều giống nhau, vì chúng thuộc cùng một căn bản.  Mọi vật đều có danh sắc, nhưng danh sắc đến từ không (emptiness) và sẽ trở về không.  Đây vẫn còn là suy nghĩ.

“Ở 180 độ, không còn sự suy nghĩ gì nữa.  Đây là một kinh nghiệm về cái không thực sự (true emptiness).  Trước khi suy nghĩ thì không có ngôn từ.  Như vậy thì không có núi, không có sông, không Thượng Đế, không Phật, không có gì cả.  Chỉ còn có …”  Tới đây, Soen-sa đánh vào cái bàn.

“Kế tiếp là vùng 270 độ, vùng của thần thông và phép lạ.  Ở đây hoàn toàn tự do, không ngăn ngại về không gian hay thời gian và được gọi là thực tưởng (live thinking).  Tôi có thể biến thân hình tôi thành hình con rắn.  Tôi có thể cưỡi mây tới Tây Phương Cực Lạc.  Tôi có thể đi trên nước.  Nếu tôi muốn có sự sống, tôi có sự sống; nếu tôi muốn sự chết, tôi có sự chết.  Trong vùng này, một pho tượng có thể khóc; đất không tối hay sáng; cây không rễ; thung lũng không tiếng vang.

“Nếu bạn trụ tại 180 độ, bạn bị dính mắc với cái không (emptines).  Nếu bạn trụ ở 270 độ, bạn bị dính mắc vào cái vô ngại.

“Ở 360 độ, mọi sự chỉ như nó là (as they are); sự thực chỉ như thế này.  ‘Như thế này’ có nghĩa là không dính mắc với bất cứ cái gì.  Điểm này thì giống hệt điểm 0 (zero):  Chúng ta tới nơi mà chúng ta đã bắt đầu, nơi chúng ta hằng luôn như vậy.  Cái khác ở 0 độ là dính mắc nghĩ suy, trong khi ở 360 độ là không dính mắc nghĩ suy.

“ Ví dụ, nếu bạn lái một chiếc xe mà dính mắc nghĩ suy thì tâm bạn ở một nơi nào đó, và bạn sẽ vượt đèn đỏ.  Không vướng mắc nghĩ suy nghĩa là tâm bạn lúc nào cũng trong suốt.  Khi bạn lái xe, bạn không suy nghĩ; bạn chỉ lái mà thôi.  Vậy chân lý chỉ như thế này.  Đèn đỏ có nghĩa là Dừng Lại; đèn xanh thì Đi.  Đó là hành động trực giác.  Hành động trực giác là hành động không có mong cầu hay dính mắc.  Tâm tôi như một tấm gương sáng, phản ánh mọi sự vật như nó là.  Màu đỏ tới, tấm gương trở thành đỏ; màu vàng tới, tấm gương trở thành vàng.  Đây là cách sống của một Bồ Tát.  Tôi không có những mong cầu cho mình.  Những hành động của tôi chỉ là cho mọi người mà thôi.

“0 độ là Tiểu Ngã (1).  90 độ là Nghiệp Thức Ngã (2).  180 độ là Diệt Tưởng Ngã (3).  270 độ là Vô Ngại Ngã (4) .  360 độ là Đại Ngã (5).  Đại ngã thì không thời gian và không gian.  Do đó nó không sanh mà cũng không diệt.  Tôi chỉ muốn cứu  mọi người.  Nếu người vui, tôi vui; nếu người buồn, tôi buồn.

“Thiền là đạt tới 360 độ.  Khi bạn đạt tới 360 độ, mọi độ phân chia trên vòng tròn biến mất. 

Vòng tròn chỉ là phương tiện để dạy về Thiền mà thôi.  Nó thực sự không tồn tại.  Chúng ta dùng nó để đơn giản hóa việc suy nghĩ và để trắc nghiệm sự hiểu biết của thiền sinh.

Soen-sa liền đó cầm một cuốn sách và một cây bút chì lên rồi nói: “Cuốn sách và cây bút chì này, chúng giống nhau hay khác nhau?  Ở 0 độ chúng khác nhau.  Ở 90 độ vì mọi sự vật đều là một, nên cuốn sách là cây viết chì, cây viết chì là cuốn sách.   Ở 180 độ, mọi nghĩ suy đều bị cắt đứt, do đó vô ngôn.  Câu trả lời chỉ là …”  Soen-sa bèn đánh vào cái bàn.  “Ở 270 độ, vô ngại hoàn toàn, do đó một câu trả lời hay là: cuốn sách giận dữ, cây viết chì cười to.  Cuối cùng thì ở 360 độ, sự thật chỉ như thế này: Xuân tới, cỏ mọc.  Bên trong thì sáng, bên ngoài thì tối.  Do đó câu trả lời ở đây là: cuốn sách là cuốn sách, cây viết chì là cây viết chì.

“Như vậy tại mỗi điểm, câu trả lời đều khác nhau.  Câu nào là câu trả lời đúng?  Các bạn có hiểu không?

“Giờ đây là câu trả lời cho các bạn:  cả năm câu trả lời đều sai.

“Tại sao vậy?”

Chờ một lúc, Soen-sa hét lên  “KATZ!!!” (6) rồi nói: “Cuốn sách màu xanh lơ, cây viết chì màu vàng.  Nếu bạn hiểu điều này, bạn sẽ hiểu mình.

“Nhưng nếu bạn hiểu mình, tôi sẽ đánh bạn 30 hèo.  Và nếu bạn không hiểu thì tôi cũng sẽ đánh bạn 30 hèo.

“Tại sao?”

Cũng chờ một lát, Soen-sa nói: “Hôm nay trời rất lạnh.”

Ghi chú:

Thiền sư Seung Sahn (1927-2004) là một vị tổ Thiền tông bên Đại Hàn.  Ngài sang Hoa Kỳ năm 1972 để truyền bá Phật pháp qua hành trì, đặc biệt thử thách thiền sinh với những công án và cơ phong vấn đáp.  Vốn liếng tiếng Anh thật hạn chế, nhưng thật kỳ diệu là Ngài đã sử dụng chúng thật bình dị theo lối của Ngài, không theo những danh từ chuyên môn có sẵn, không theo cú pháp mà cũng truyền được cái vi diệu trong Phật Pháp cho những thiền sinh nước ngoài.  Học trò của Ngài đã viết lại những bài giảng của Ngài, nhưng không thay đổi những từ đặc biệt mà Ngài đã dùng. 

Người dịch tạm dịch những từ trong bài viết theo nội dung bài giảng và theo sự hiểu biết riêng của mình.  Nếu có gì sơ suất, mong được các bậc cao minh thứ lỗi và chỉ giáo.

(1)        Small I:  Tiểu ngã

(2)        Karma I: Nghiệp thức ngã

(3)        Nothing I:  Diệt tưởng ngã

(4)        Freedom I: Vô ngại ngã

(5)        Big I:  Đại Ngã

(6)        KATZ:  tiếng thét theo người Đại Hàn, còn người Việt Nam là “A hay HA”

Vào một buổi tối tại Trung Tâm Thiền Providence, Seung Sahn Soen-sa đưa ra một bài pháp:“Thiền là gì? Thiền là hiểu về mình. Tôi là gì?“Tôi giải thích về Thiền bằng một vòng tròn. Có năm điểm ghi trên vòng tròn này: 0 độ, 90 độ, 180 độ, 270 độ, và 360 độ. 360 độ ở ngay điểm 0 độ.“Chúng ta bắt đầu 0 độ tới 90 độ. Đây là phần suy nghĩ và dính mắc. Suy nghĩ là mong cầu, mong cầu thì đau khổ. Mọi sự việc đều được tách thành những cặp đối nghịch: tốt và xấu, đẹp đẽ và xấu xí, của tôi và của anh/chị. Tôi thích cái này, tôi không thích cái kia. Tôi cố cầu tìm hạnh phúc và tránh đau khổ. Như vậy ở đây đời là khổ và khổ là đời.“Vượt khỏi 90 độ là phần Ý Thức hay Nghiệp Thức. Dưới 90 độ có sự dính mắc về danh sắc (name and form). Ở đây có sự dính mắc về suy nghĩ. Trước khi bạn sinh ra, bạn là zero (0); bây giờ bạn là số một (1); tương lai bạn sẽ chết và lại thành zero (0). Như vậy zero bằng một (0=1), một bằng zero (1=0). Mọi vật ở đây đều giống nhau, vì chúng thuộc cùng một căn bản. Mọi vật đều có danh sắc, nhưng danh sắc đến từ không (emptiness) và sẽ trở về không. Đây vẫn còn là suy nghĩ.“Ở 180 độ, không còn sự suy nghĩ gì nữa. Đây là một kinh nghiệm về cái không thực sự (true emptiness). Trước khi suy nghĩ thì không có ngôn từ. Như vậy thì không có núi, không có sông, không Thượng Đế, không Phật, không có gì cả. Chỉ còn có …” Tới đây, Soen-sa đánh vào cái bàn.“Kế tiếp là vùng 270 độ, vùng của thần thông và phép lạ. Ở đây hoàn toàn tự do, không ngăn ngại về không gian hay thời gian và được gọi là thực tưởng (live thinking). Tôi có thể biến thân hình tôi thành hình con rắn. Tôi có thể cưỡi mây tới Tây Phương Cực Lạc. Tôi có thể đi trên nước. Nếu tôi muốn có sự sống, tôi có sự sống; nếu tôi muốn sự chết, tôi có sự chết. Trong vùng này, một pho tượng có thể khóc; đất không tối hay sáng; cây không rễ; thung lũng không tiếng vang.“Nếu bạn trụ tại 180 độ, bạn bị dính mắc với cái không (emptines). Nếu bạn trụ ở 270 độ, bạn bị dính mắc vào cái vô ngại.“Ở 360 độ, mọi sự chỉ như nó là (as they are); sự thực chỉ như thế này. ‘Như thế này’ có nghĩa là không dính mắc với bất cứ cái gì. Điểm này thì giống hệt điểm 0 (zero): Chúng ta tới nơi mà chúng ta đã bắt đầu, nơi chúng ta hằng luôn như vậy. Cái khác ở 0 độ là dính mắc nghĩ suy, trong khi ở 360 độ là không dính mắc nghĩ suy.“ Ví dụ, nếu bạn lái một chiếc xe mà dính mắc nghĩ suy thì tâm bạn ở một nơi nào đó, và bạn sẽ vượt đèn đỏ. Không vướng mắc nghĩ suy nghĩa là tâm bạn lúc nào cũng trong suốt. Khi bạn lái xe, bạn không suy nghĩ; bạn chỉ lái mà thôi. Vậy chân lý chỉ như thế này. Đèn đỏ có nghĩa là Dừng Lại; đèn xanh thì Đi. Đó là hành động trực giác. Hành động trực giác là hành động không có mong cầu hay dính mắc. Tâm tôi như một tấm gương sáng, phản ánh mọi sự vật như nó là. Màu đỏ tới, tấm gương trở thành đỏ; màu vàng tới, tấm gương trở thành vàng. Đây là cách sống của một Bồ Tát. Tôi không có những mong cầu cho mình. Những hành động của tôi chỉ là cho mọi người mà thôi.“0 độ là Tiểu Ngã (1). 90 độ là Nghiệp Thức Ngã (2). 180 độ là Diệt Tưởng Ngã (3). 270 độ là Vô Ngại Ngã (4) . 360 độ là Đại Ngã (5). Đại ngã thì không thời gian và không gian. Do đó nó không sanh mà cũng không diệt. Tôi chỉ muốn cứu mọi người. Nếu người vui, tôi vui; nếu người buồn, tôi buồn.“Thiền là đạt tới 360 độ. Khi bạn đạt tới 360 độ, mọi độ phân chia trên vòng tròn biến mất.Soen-sa liền đó cầm một cuốn sách và một cây bút chì lên rồi nói: “Cuốn sách và cây bút chì này, chúng giống nhau hay khác nhau? Ở 0 độ chúng khác nhau. Ở 90 độ vì mọi sự vật đều là một, nên cuốn sách là cây viết chì, cây viết chì là cuốn sách. Ở 180 độ, mọi nghĩ suy đều bị cắt đứt, do đó vô ngôn. Câu trả lời chỉ là …” Soen-sa bèn đánh vào cái bàn. “Ở 270 độ, vô ngại hoàn toàn, do đó một câu trả lời hay là: cuốn sách giận dữ, cây viết chì cười to. Cuối cùng thì ở 360 độ, sự thật chỉ như thế này: Xuân tới, cỏ mọc. Bên trong thì sáng, bên ngoài thì tối. Do đó câu trả lời ở đây là: cuốn sách là cuốn sách, cây viết chì là cây viết chì.“Như vậy tại mỗi điểm, câu trả lời đều khác nhau. Câu nào là câu trả lời đúng? Các bạn có hiểu không?“Giờ đây là câu trả lời cho các bạn: cả năm câu trả lời đều sai.“Tại sao vậy?”Chờ một lúc, Soen-sa hét lên “KATZ!!!” (6) rồi nói: “Cuốn sách màu xanh lơ, cây viết chì màu vàng. Nếu bạn hiểu điều này, bạn sẽ hiểu mình.“Nhưng nếu bạn hiểu mình, tôi sẽ đánh bạn 30 hèo. Và nếu bạn không hiểu thì tôi cũng sẽ đánh bạn 30 hèo.“Tại sao?”Cũng chờ một lát, Soen-sa nói: “Hôm nay trời rất lạnh.”Ghi chú:Thiền sư Seung Sahn (1927-2004) là một vị tổ Thiền tông bên Đại Hàn. Ngài sang Hoa Kỳ năm 1972 để truyền bá Phật pháp qua hành trì, đặc biệt thử thách thiền sinh với những công án và cơ phong vấn đáp. Vốn liếng tiếng Anh thật hạn chế, nhưng thật kỳ diệu là Ngài đã sử dụng chúng thật bình dị theo lối của Ngài, không theo những danh từ chuyên môn có sẵn, không theo cú pháp mà cũng truyền được cái vi diệu trong Phật Pháp cho những thiền sinh nước ngoài. Học trò của Ngài đã viết lại những bài giảng của Ngài, nhưng không thay đổi những từ đặc biệt mà Ngài đã dùng.Người dịch tạm dịch những từ trong bài viết theo nội dung bài giảng và theo sự hiểu biết riêng của mình. Nếu có gì sơ suất, mong được các bậc cao minh thứ lỗi và chỉ giáo.(1) Small I: Tiểu ngã(2) Karma I: Nghiệp thức ngã(3) Nothing I: Diệt tưởng ngã(4) Freedom I: Vô ngại ngã(5) Big I: Đại Ngã(6) KATZ: tiếng thét theo người Đại Hàn, còn người Việt Nam là “A hay HA”

Ý Nghĩa Vườn Thiền Zen Tại Hoa Viên Sala Garden

Vườn thiền Zen là kiểu vườn truyền thống mang những đặc trưng riêng, nơi mà thiên nhiên được sắp đặt theo ý đồ nghệ thuật nhằm mang lại ý nghĩa tượng trưng. Nghệ thuật vườn Nhật Bản có nguồn gốc lâu đời, bắt nguồn từ Trung Quốc du nhập vào Nhật  từ thời đại Asuka (thế kỉ 6 đến thế kỉ 8) cùng với Phật giáo và Đạo giáo. Kể từ đó, nó được những nghệ nhân Nhật Bản phát triển theo phong cách riêng, độc đáo và đậm đà bản sắc dân tộc.

Vườn Zen Nhật là gì

Vườn thiền (Zen garden) là một loại hình nghệ thuật phổ biến tại Nhật. Các thiền sư Nhật mượn nghệ thuật này để tạo ra môi trường phù hợp cho việc tu học. Một vườn thiền Nhật Bản được hình thành và tạo ra từ cảm hứng thiền định của người làm vườn, và dự tính một là một ô cửa để thiền cho người xem.

Trong khi không có quy tắc tồn tại chống lại bao gồm các yếu tố là cây và nước, nhiều khu vườn bị bỏ hoàn toàn. Xây dựng khu vườn từ đá và sỏi để gợi lên sự trống rỗng và trừu tượng được coi là một nghệ thuật làm vườn.

Những kiêng kỵ khi xây mộ phong thủy

Vườn thiền Zen là chỉ sử dụng đá và sỏi là “karesansui,” có nghĩa là “cảnh quan khô.” Những người làm vườn ở nơi mà đá và sỏi chiếm vị trí chiến lược để tượng trưng là đảo và núi, và cào sỏi để gợi ý nước chảy. Mặc dù xây dựng đơn giản nhưng một vườn thiền đòi hỏi phải được bao vệ để giữ cho dòng cào sắc nét, Để kiểm soát thực vật có thể phát triển thông qua các sỏi. Điều này trở thành một thực hành thiền định hàng ngày cho người làm vườn.

Ý nghĩa – giá trị của vườn Zen Nhật

Theo truyền thống, vườn khô Nhật Bản không dành cho dã ngoại, động giải trí. Đó là một cõi thiêng liêng để các nhà sư vườn thiền Zen thực hành thiền hằng ngày. Tại vườn đá, các nhà sư Zen chiêm ngưỡng thiên nhiên và tìm kiếm sự tự do tối đa của tâm trí.

Mục đích đằng sau việc cào cát không phải là để tạo ra một cái gì đó thẩm mỹ nhưng là để rèn luyện suy nghĩ của chính họ, nói cách khác đó là một hình thức thiền định di chuyển ngầm.

Bằng cách tước một khu vườn đến xương trần của nó, các nhà sư Zen đã tạo ra một hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ ở dạng raxi, cái mà họ tin rằng có thể nhắc nhở con người về bản chất sâu thẳm nhất của chính họ.

Dịch vụ tang lễ trọn gói

Vườn Zen tại hoa viên Sala garden

Vườn thiền Zen (hay còn gọi là vườn thiền định) được chính tay nghệ nhân Nonoichi Yoshiro chắp bút thiết kế và chỉ đạo thực hiện. Ông là người đã có trên 45 năm kinh nghiệm làm vườn Nhật và vinh dự nhận được huân chương Thiên hoàng về sự cống hiến cho lĩnh vực tạo hình vườn Nhật.

Vừa qua Sala Garden đã có vinh hạnh hợp tác với ngài xây dựng vườn Nhật tại nhà hàng Zen, lấy cảm hứng từ cảnh quan của Vịnh Hạ Long – di sản văn hóa thế giới ấn tượng tại Việt Nam tạo nên một vườn thiền Zen mang đậm nét đẹp của Việt Nam.

Vườn thiền Zen được xây dựng đã góp phần lưu giữ được giá trị và nét đẹp của quần thể cảnh quan. Khu vườn theo phong cách thiền tông ở đây chính là mang đến một kì nghỉ ngắn cho tâm hồn của bạn, giúp cải thiện trạng thái tinh thần mỗi khi bạn ngắm nhìn nó.

Như vậy, du khách khi đến thăm viếng tại Sala Garden đã có thêm một điểm dừng chân lý tưởng, vừa tham quan, vừa thư giãn, xua đi những lo toan, mệt mỏi trong cuộc sống có thể tận hưởng những phút giây yên bình nhất bên người thân của mình.

Tìm hiểu thêm về hoa viên Sala Garden</a

Máy Yaman Circle Peeling Pro Có Tốt Không?

Máy Yaman Circle Peeling Pro sử dụng công nghệ tiên tiến như sóng siêu âm để mang đến hiệu quả làm sạch sâu cho da.

Máy Yaman Circle Peeling Pro có tác dụng gì?

Nhẹ nhàng tẩy tế bào da chết trên bề mặt da và loại bỏ bụi bẩn khỏi lỗ chân lông với sóng siêu âm rung 90.000 lần / giây cùng với làm sạch ION.

Loại bỏ các các tế bào da cũ và bụi bẩn lỗ cứng đầu trong lỗ chân lông.Nhờ hút sạch bụi bẩn bằng sức mạnh của các ion, không còn lỗ chân lông bị tắc nghẽn.

Giữ ẩm cho làn da của bạn và cung cấp chế độ massage rung siêu nhẹ giúpgiảm thiểu tình trạng lỗ chân lông to.

Tại sao phải thoa gel khi dùng máy Yaman Cirle Peeling?

Gel được thoa để giúp các sóng siêu âm và các ion được truyền trực tiếp và thống nhất. KHÔNG sử dụng thiết bị trên da khô.

Sử dụng máy Yaman Cirlcle Peeling bao lâu?

Sử dụng thiết bị khoảng một hoặc hai lần một tuần. Cố gắng sử dụng thiết bị không quá 5 phút mỗi ngày. Đây chỉ là những khuyến nghị. Hãy sử dụng máy theo cách phù hợp nhất với làn da của bạn.

KHÔNG sử dụng thiết bị trong 10 phút trở lên trên bất kỳ trang web nào.

Nếu bạn nhận thấy sự bất thường của da, hãy ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức.

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, KHÔNG sử dụng thiết bị 2 lần trở lên trên cùng một vị trí trong một phiên sử dụng.

Da bị ửng đỏ phải làm sao khi dùng Yaman Circle Peeling Pro?

Việc chà mạnh da bằng đầu của máy có thể gây tổn thương cho da. Lưu ý chỉ di chuyển nhẹ nhàng để máy lướt trên da. Nhớ thoa một ít mỹ phẩm dạng gel hoặc nước lên da trước khi sử dụng máy. Hãy bổ sung thêm gel hoặc nước trong thời gian khi sử dụng thiết bị.

Làm sao khi máy khó di chuyển?

Máy sẽ không thể lướt nhẹ nếu không có đủ lượng gel hoặc nước trên da. Để giúp máy hoạt động mượt mà, hãy thoa nhiều gel hoặc nước lên da.

Cách làm sạch và bảo quản máy Yaman Peeling Pro

Sau khi rửa đầu máy bằng nước, hãy lau sạch nước còn sót lại khỏi máy bằng vải khô trước khi cất. (Tránh ngâm máy trong nước). Không để máy ở nơi nóng ẩm.

Máy Yaman Peeling Pro có thể sử dụng trong phòng tắm không?

Mặc dù bạn có thể sử dụng máy trong phòng tắm, tuy nhiên cần lưu ý không để máy tiếp xúc liên tục trong một thời gian dài với dòng nước chảy mạnh hoặc ngâm thiết bị vào nước.

Cảm giác châm chích trên da khi sử dụng máy có sao không?

Tùy thuộc vào mỗi người, một dòng điện nhẹ có thể gây ra cảm giác châm chích trên da. Tuy nhiên nếu da bạn đang bị cháy nắng hoặc đang bị bất thường về da, hãy ngưng sử dụng máy và gặp bác sĩ da liễu hoặc tránh sử dụng máy cho đến khi hết tình trạng này.

Có thể dùng máy Yaman Circle Peeling Pro khi đang trang điểm không?

Nếu bạn muốn sử dụng máy Yaman Peeling Pro trên lớp trang điểm, bạn nên sử dụng máy kết hợp với gel làm sạch.

Sử dụng Máy Yaman Circle Peeling Pro chung với các loại mỹ phẩm khác được không?

Sử dụng thiết bị với gel hòa tan trong nước. Tránh sử dụng các mỹ phẩm có hạt hoặc bất kỳ tinh chất dưỡng da nào khác. Các mỹ phẩm sau đây cũng nên tránh vì chúng có thể gây ra các vấn đề về da hoặc làm hư hại máy. Mỹ phẩm không thích hợp khi đang chạy máy: mỹ phẩm gốc dầu, tẩy tế bào chết và kem dưỡng da.

Có Nên Mua Chung Cư The Zen Residence Gamuda Hay Không?

Những lý do nên mua căn hộ chung cu The ZEN Residences:

Dự án chung cư The ZEN Residence Gamuda nằm trong khu đô thị đã đi vào hoạt động và được bầu chọn là khu đô thị mới đáng sống nhất tại Hà Nội: Khu đô thị GAMUDA Gardens.

Chủ đầu tư GAMUDA LAND VIỆT NAM, chủ đầu tư có vốn hoàn toàn nước ngoài, là chủ đầu tư tầm vóc quốc tế.

Vị trí dự án chung cư The ZEN Residences nằm ở vị trí đẹp, đắc địa tại quận Hoàng Mai. The ZEN Gamuda nằm tiếp giáp với các tuyến đường TAM TRINH, GIẢI PHÓNG, VÀNH ĐAI 3, QUỐC LỘ 1A, 1B nên việc đi lại giao thông vô cùng thuận lợi vào trung tâm thủ đô và các vùng lân cận.

√ 3 block riêng biệt đứng cạnh nhau tượng trưng cho 3 ông Phúc – Lộc – Thọ;

√ Mặt đứng khối đế có hệ thống lam chắn nắng, với ý tưởng lượn sóng có nhịp điệu, tạo nên điểm nhấn cho công trình cũng như khu đô thị;

√ Ba sảnh chính cho ba tháp căn hộ với khu vực sảnh đón ô tô có thể tiếp cận thuận lợi với hệ mái kính lớn như các tổ hợp khách sạn 5*;

√ Khu vực bán lẻ và trung tâm mua sắm ở tầng 1, cửa hàng và khu vực ăn uống tạo ra một cuộc sống đô thị sống động, hấp dẫn và năng động;

√ Không gian sinh hoạt cộng đồng vô cùng ấn tượng bởi không gian cây xanh và mặt nước gồm: 1 bể bơi vô cực, 1 bể bơi cho trẻ em, khu vườn thượng uyển, phòng tập gym, khu sân chơi, khu cafe trong nhà và ngoài trời, thư viện chung với hàng vạn đầu sách, được đặt tại tầng 5 và tầng mái của tòa nhà;

√ Tầng hầm: khu vực để xe máy và kỹ thuật của tòa nhà

Tầng 2, 3 & 4: khu vực để xe ô tô

Tầng 5: Căn hộ, tiện ích cho tòa nhà và cảnh quan ngoài trời

Tầng 6 – 35: tầng căn hộ.

Riêng tầng 20 được thiết kế 1 phần làm khu vực lánh nạn khi có sự cố xảy ra trong tòa nhà, thang máy tự động di chuyển đến tầng này.

√ Chỉ có 11 căn/ sàn/ block với 5 thang máy/ block: thang máy chở người, thang máy chở hàng và thang máy chữa cháy.

√ Các loại căn hộ đa dạng với nhiều mẫu ban công, logia và sân vườn:

Căn 1 PN: 53m2 – 55m2

Căn 2 PN: 74m2 – 76m2

Căn 3 PN: 93m2 – 106m2

Căn penthouse: chỉ có 15 căn/ 3 block + hệ thống thang máy sử dụng riêng 150m2 – 220m2;

√ Thiết kế công trình: 942 chỗ đỗ xe/ tổng số 927 căn hộ; đảm bảo mỗi căn hộ có 1 chỗ đỗ xe ô tô và 2 chỗ đỗ xe máy

Đặc biệt, khi khách hàng mua chung cu The ZEN Residence. Khách hàng được hưởng toàn bộ những tiện ích cao cấp của dự án:

✓ Trường liên cấp quốc tế Singapore

✓ Bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế

✓ Khu vui chơi trẻ em

✓ Nhà câu lạc bộ Clubhouse Gamuda với Bể bơi, Nhà hàng &amp; Café, Phòng tập Gym, Yoga, Spa, Phòng hội nghị/Tiệc cưới, Sân tennis,…

* Thời gian mở bán dự kiến đợt đầu tiên: Ngày 15/04/2017

Quý cư dân có nhu cầu tham quan nhà mẫu và thêm thông tin về giá và chương trình mở bán, đặt mua căn hộ, xin vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh – Chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam

Hotline 1: 093 633 2412 – Nguyễn Ngọc Đức

Hotline 2: 091 426 5282 – Nguyễn Mạnh Tuân