Top 6 # Ý Nghĩa Từ Gia Quyến Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Drosetourmanila.com

Gia Quyến Và Di Chúc Của Người

NĐBO- Đã 40 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Ðảng và của dân tộc để lại cho chúng ta bản Di chúc lịch sử thiêng liêng, bất hủ. 40 năm qua là sự phấn đấu bền bỉ, là sự đồng sức, đồng lòng của dân tộc Việt Nam để thực hiện những ước nguyện thiêng liêng của Người. Nhân dịp kỷ niệm 119 năm ngày sinh nhật Bác, Phóng viên Báo điện tử Người đại biểu nhân dân đã có cuộc trò chuyện với TS Chu Đức Tính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh về bản Di chúc của Bác Hồ.

Di chúc của Hồ Chủ Tịch là cẩm nang tinh thần vô giá

PV: Thưa Tiến sĩ, ông có cho rằng, trong sâu thẳm của mỗi ngưòi dân Việt Nam, Di chúc của Hồ Chủ Tịch là một tài sản tinh thần vô giá?

TS Chu Đức Tính: Tháng 5.1965, bác Hồ đã viết xong bản di chúc. Từ đó trong suốt các năm: 1966, 1967, 1968, 1969 Bác đã dành thời gian lúc mình khoẻ mạnh, minh mẫn nhất và vào đúng dịp sinh nhật mình hàng năm xem lại bản di chúc mình đã viết lần đầu để sửa chữa, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới trong nước và thế giới.

Tính từ ngày Bác viết di chúc lần đầu tiên đến nay là 44 năm, còn tính từ ngày bác đi vào cõi vĩnh hằng đến nay là 40 năm Đảng ta công bố di chúc của Bác. Lịch sử càng lùi xa thì chúng ta càng thấy sự vĩ đại đã được Bác viết đến trong những lời căn dặn cuối cùng của mình.

Bản di chúc là sự kết tinh tình cảm của Bác Hồ đối với toàn thể nhân dân Việt Nam, đặc biệt là đối với các cháu thiếu niên nhi đồng, với bạn bè thế giới; kết tinh mối quan tâm đặc biệt của Người với nhân dân lao động Việt Nam, những người như Bác nói là có hy sinh nhiều nhất cho cách mạng và bây giờ khi kháng chiến thành công, Đảng, Nhà nước cũng phải quan tâm nhiều nhất.

Di chúc kết tinh phẩm chất đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người cộng sản, một người công dân số 1 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Một người mà phẩm chất đạo đức của Người được thể hiện một cách nhất quán: trung với nước, hiếu với dân; là cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; là yêu thương con người, là tinh thần quốc tế trong sáng.. Và Di chúc của Người cũng là những định hướng về xây dựng đất nước Việt Nam trong một thời kỳ dài.

PV: Xin TS cho biết, ý nghĩa của bản Di chúc của Hồ Chủ Tịch trong thời điểm được công bố?

TS Chu Đức Tính: Lứa tuổi tôi hồi ấy cũng như lứa tuổi cha, anh nghe tin Bác mất như một sự hẫng hụt rất lớn. Ai cũng có chung một niềm lo là cuộc chiến tranh đang ác liệt thế này, Bác là người xây dựng Đảng, là người thành lập nước mà Bác mất đi thì liệu chúng ta sẽ đi đâu, về đâu… Bác mất, sự nghiệp dang dở, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc chưa hoàn thành…

Nhưng sau đó, được học tập di chúc Bác Hồ, được học tập lời điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn trình bày thì tất cả mọi công dân Việt Nam bấy giờ hoàn toàn tin tưởng. Bác mất nhưng Di chúc của Bác để lại là cẩm nang của cả dân tộc. Từ Di chúc của Bác Hồ, mỗi người dân Việt Nam yêu nước lấy lại được niềm tin, tin tưởng vào định hướng mà Bác Hồ đã gửi gắm. Chính vì niềm tin đó mà chúng ta thắng lợi, chứng tỏ chúng ta đặt niềm tin chính xác.

Đoàn kết là chiến lược để phát triển PV: Thưa Tiến sĩ, phải chăng vấn đề đoàn kết, đại đoàn kết luôn được đề cao và là vấn đề then chốt của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh?

TS Chu Đức Tính: Trong Di chúc Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến vấn đề đoàn kết. Đoàn kết trước hết là đoàn kết trong Đảng và đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, đoàn kết trong Đảng là tư tưởng xuyên suốt của Người bởi sức mạnh của Đảng chính là sức mạnh đoàn kết.

Bác đã dặn đi dặn lại trong di chúc là Đảng ta phải thực sự đoàn kết như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Trong Di chúc Bác chưa dùng từ đổi mới nhưng Bác nói là muốn hoàn thành những công việc nặng nề của đất nước thì phải động viên toàn dân, tổ chức toàn dân và huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn thể nhân dân. Đoàn kết là chiến lược chứ không phải là sách lược, bởi đoàn kết tạo thành sức mạnh của cả dân tộc.

PV: Quan điểm vì con người và giải phóng con người được Hồ Chủ Tịch thể hiện trong bản di chúc như thế nào, thưa Tiến sỹ?

TS Chu Đức Tính: Trong di chúc, quan điểm vì con người và giải phóng con người được Bác thể hiện rất rõ. Nhất là các bản Bác viết thêm vào tháng 5.1968 và năm 1969. Bác viết 6 trang vào năm 1968, 6 trang này thể hiện rất rõ quan điểm vì con người và giải phóng con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh Bác dặn chúng ta phải chỉnh đốn lại Đảng thì Bác dặn công việc hàn gắn vết thương chiến tranh là công việc đầu tiên là đối với con người. Bác dặn phải chăm lo thương binh, chăm lo gia đình liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, quyết không để họ đói nghèo, thiếu thốn. Đồng thời, chăm lo cho cả phần hương hồn những liệt sỹ đã khuất bằng cách nơi nơi có thể làm những nghĩa trang liệt sỹ để làm nơi đi về cho các liệt sỹ đã hy sinh vì nước.

Với bà con nông dân thì Bác có chủ trưng là sau ngày hoà bình thì nên đề nghị nhà nước miễn thuế nông nghiệp cho nông dân để bà con được hỉ hả, mát dạ, mát lòng.

Đối với thanh niên, Bác luôn luôn đặt niềm tin vào thanh niên. Bác nói nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên. Đặc biệt trong di chúc, Bác dặn phải quan tâm đến thanh niên xung phong, quan tâm đến những người chiến sỹ lực lượng vũ trang trẻ tuổi, có điều kiện, có năng lực thì cho họ đi đào tạo. Đấy là nòng cốt để xây dựng chủ nghĩa xã hội tương lai.

Và một điều thấm đẫm nhân văn Hồ Chí Minh đó là Bác dặn bên cạnh việc quan tâm đến những người đã tham gia kháng chiến cứu nước dưới đủ các hình thức: bộ đội, thanh niên xung phong, thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công… thì ngay cả nạn nhân của chế độ cũ như đối tượng cờ bạc, đĩ điếm, hút sách… vừa dùng pháp luật để cải tạo vừa giáo dục họ để trở nên con người lương thiện. Đấy là một điều rất nhân văn của Hồ Chí Minh trong di chúc, thể hiện tầm nhìn xa và sự hoà hợp dân tộc trong Di chúc của Người. Đấy là tầm mà Di chúc của Bác đã nêu lên và Đảng ta đã thực hiện suốt 40 năm qua.

PV: TS có cho rằng, ngày nay, quan điểm của Người về con người và vấn đề đoàn kết vẫn ý nghĩa ?

TS Chu Đức Tính: 40 năm nhìn lại, quan điểm của Bác thể hiện trong Di chúc về con người và về đoàn kết vẫn có ý nghĩa rất lớn. Bởi vì, không phải bỗng dưng trong những năm gần đây, trong những văn kiện của đại hội Đảng, chúng ta đã đề ra: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Đây là quan điểm nhất quán và là quan điểm có tính chất chiến lược của Hồ Chí Minh. Và cũng chính vì theo tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng ta thắng lợi.

PV: Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, quan điểm của Bác về con người và vấn đề đoàn kết vẫn là kim chỉ nam cho Việt Nam khẳng định vị thế của mình ?

TS Chu Đức Tính: Hội nhập là một bước đi tất yếu. Nhưng trong thế giới hội nhập, vấn đề đoàn kết, tạo thành sức mạnh nội lực của dân tộc vẫn không có gì thay đổi. Năm 1945, khi nói về công tác ngoại giao, Bác đã nói: thực lực là cái chiêng mà ngoại giao như cái tiếng. Chiêng có tốt thì tiếng mới to được. Thực lực Bác nói chính là nội lực. Chúng ta trong xu hướng tất yếu của toàn cầu hóa thì phải hội nhập. Nhưng điều chúng ta muốn hội nhập mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa Việt Nam không có gì khác là phát huy được nội lực Việt Nam. Mà một trong những điều tạo nên nội lực Việt Nam, tạo thành một cấu kết cộng đồng chặt chẽ chính là tinh thần đoàn kết Hồ Chí Minh. Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong dân, đoàn kết quốc tế. Có nội lực là vì đoàn kết, mà đoàn kết thì có nội lực.

66 Lời Chia Buồn Với Gia Quyến Cảm Động Nhất

Biết tin… mất mà chúng mình không thể tin nổi đó là sự thật. Càng thương hơn khi nghĩ đến anh chị và gia đình phải đối mặt với sự mất mát lớn lao này. Không biết nói gì hơn, xin chân thành chia buồn sâu sắc cùng anh chị và gia đình mình. Mong anh chị và các cháu nén đau thương để tiễn… ra đi thanh thản.

Biết rằng… ra đi là nỗi mất mát vô cùng lớn lao cho gia đình nhưng xin mọi người hãy nghĩ rằng, họ ra đi là để tìm một cõi sống mới tốt lành hơn. Thế nên mong mọi người và gia đình không quá bi thương để người ra đi được thanh thản. Thành kính phân ưu cùng gia đình.

Thay mặt anh em, bạn bè trong công ty xin phép được gửi lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất đến gia đình. (người mất) ra đi là một sự mất mát lớn lao cho gia đình, sự tổn thất đối với công ty. Cầu chúc cho … ra đi thanh thản, sớm về cõi vĩnh hằng. Mong gia đình sớm vượt qua mất mát đau thương để ổn định cuộc sống.

Anh chị thân thương, em không biết nói gì hơn lúc này ngoài lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình. Đến bây giờ em vẫn không dám tin đó là sự thật. Thương anh chị phải chứng kiến đứa con mình yêu thương ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Em mong anh chị nén đau thương, kiên cường vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Lời chia buồn nói ở thời điểm nào sẽ sử dụng ngôn từ phù hợp với thời điểm đó. Nếu trong đám tang thì dùng lời lẽ tiếc thương thể hiện sự cảm thông sâu sắc với gia đình. Sau đám tang, khi họ đã dần ổn định tinh thần thì đừng khơi lại nỗi đau. Mà lúc này hãy sử dụng những lời lẽ mang tính an ủi, động viên để họ dần quên đi sự đau thương mất mát.

Lời chia buồn có ý nghĩa phải thể hiện sự đồng cảm với người đang gặp chuyện buồn. Mục đích là chia sẻ, an ủi và động viên họ. Thế nên, những lời chia buồn của bạn cần hết sức chú trọng ngôn từ, biểu cảm, cách thể hiện làm sao câu từ có sức thuyết phục nhất. Để đó là lời động viên an ủi lớn đối với những người có tâm trạng đang vô cùng sầu muộn.

Ý Nghĩa Hình Xăm Hoa Anh Đào Cho Nữ Đầy Quyến Rũ

Hình xăm hoa anh đào biểu tượng của tình yêu và niềm hy vọng

Hoa anh đào là loài hoa có một vẻ đẹp trong sáng, tinh khôi và nó được coi là biểu tượng của đất nước Nhật Bản. Hoa anh đào là loài hoa nở chủ yếu vào mùa xuân nên nó được xem là báo hiệu của một khởi đầu mới và tượng trưng cho một vẻ đẹp thanh khiết. Bên cạnh đó cũng tượng trưng cho một tình yêu trong sáng và hy vọng vào một tình yêu tốt đẹp.

Ý nghĩa xăm hoa anh đào được xem là tượng trưng cho sự mềm mại, thanh lịch và vừa là loài hoa rực rỡ dễ thương với sắc hồng. Hình xăm hoa anh đào cũng được coi là một biểu tượng cho tình yêu và niềm hy vọng của con người vào cuộc sống.

Biểu trưng cho sự thanh khiết và may mắn

Hoa anh đào là loài hoa đặc trưng ở đất nước mặt trời mọc Nhật Bản, còn có tên gọi là Sakura. Hoa anh đào có màu trắng và trải dài gần như với màu hồng đậm. Điểm nổi bật của loài hoa anh đào này là khi nở là nở rộ cả một cây, nhìn từ xa giống như một đóa hoa lớn.

Vì vậy, hình ảnh hoa anh đào có một sức hút rất lớn đối với mọi người. Ý nghĩa của hình xăm hoa anh đào thể hiện cho sự may mắn và nó biểu tượng cho sự thanh khiết và một tình yêu trong sáng, tràn đầy hy vọng.

Tượng trưng cho niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp

Ý nghĩa hinh xăm hoa anh đào cũng là một biểu tượng cho niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ đến với mình và những người thân xung quanh.

Hình ảnh những cánh hoa anh đào bay trong gió là một hình ảnh dịu dàng, mềm mại và quyến rũ người nhìn. Nó gợi cho người nhìn một cảm giác nhẹ nhàng thanh thản, cảm thấy hy vọng vào một cuộc sống tốt lành ở phía trước.

Bên cạnh đó, có người nói rằng hình ảnh hoa anh đào bay trong gió cũng giống như việc kết thúc cuộc đời của một con người, sẽ khiến cho con người ta thấy trân trọng cuộc sống hiện tại và biết trân trọng những người ở xung quanh mình hơn.

Vì sao hình xăm hoa anh đào lại được ưa chuộng

Hoa anh đào là một loài hoa gắn liền với cuộc sống của người dân Nhật bản. Ý nghĩa hình xăm hoa anh đào được ví như một biểu tượng cho tình yêu cũng như niềm hy vọng. Không những thế, hình ảnh hoa anh đào còn mang một nét đẹp nhẹ nhàng mà đầy quyến rũ và đằm thắm như các cô gái thiếu nữ.

Hình ảnh những cánh hoa anh đào bay trong gió gợi đến cho người nhìn một cảm giác nhẹ nhàng, quyến rũ một cách lạ lùng vì chúng là một vẻ đẹp của cuộc sống. Không những thế, hình xăm hoa anh đào còn mang tới cho chúng ta một lời nhắn nhủ rằng cuộc sống này thật tươi đẹp, nên chúng ta phải biết trân trọng từng khoảnh khắc quý giá mà mình đang có.

Đây là một hình xăm đẹp, là một ý tưởng hoàn hảo dành riêng cho những hình xăm hoa đẹp vì thế bạn có thể lựa chọn xăm hoa anh đào ở nhiều vị trí khác nhau.

Những vị trí để xăm hình hoa anh đào đẹp nhất

Hình xăm hoa anh đào mang một nét đẹp nhẹ nhàng và quyến rũ nên những vị trí xăm trên cơ thể như ngực, lưng, tay, xương quai xanh,… đều là những vị trí hoàn hảo.

Những vị trí được xăm phổ biến nhất là hình những thiết kế ở phía sau lưng hoặc ở bên vai. Nhưng trước khi chọn hình xăm hoa anh đào để phù hợp và trở thành hình xăm cho riêng mình thì bạn nên chắc chắn rằng bạn đã lựa chọn rất kỹ vì sẽ có hàng nghìn mẫu thiết kế hình xăm và ý nghĩa khác nhau.

Địa chỉ xăm hình hoa anh đào uy tín thì hãy tìm đến với Notaati Tattoo

Bạn đã tìm hiểu rõ về những ý nghĩa của hình xăm hoa anh đào trong nghệ thuật xăm hình, thì ngoài việc lựa chọn những hình xăm phù hợp thì bạn cũng cần phải lựa chọn một địa chỉ xăm hình chất lượng, uy tín để đảm bảo cho sức khỏe cũng như để có được một hình xăm đẹp nhất. Một trong những địa chỉ xăm uy tín thì phải kể đến Notaati Tattoo – một địa chỉ đáng tin cậy để bạn có được một hình xăm chất lượng và đẹp nhất.

Notaati Tattoo là một địa chỉ xăm chất lượng và uy tín đã được nhiều quý khách hàng lựa chọn để xăm hình nghệ thuật. Notaati Tattoo đảm bảo sẽ mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng nhất về chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng hình xăm. Vì hình xăm có thể sẽ gắn liền với bạn trong suốt cuộc đời sau này nên Notaati Tattoo cam kết sẽ mang lại một sự hài lòng tốt nhất cho những khách hàng khi đến với Notaati.

Ý Nghĩa Xăm Hoa Mẫu Đơn Đẹp Quyến Rũ Không Phải Ai Cũng Biết

Ở Trung Hoa, hình ảnh hoa mẫu đơn thể hiện cho sự phú quý, giàu sang về của cải. Ngay cả thế kỷ 13 TCN, các bậc đế vương cũng rất yêu thích loài hoa này. Các thi sĩ còn đưa loài hoa mẫu đơn này vào thơ ca của mình để ví cho cái đẹp, trù phú.

Ở nước Nhật Bản, hình ảnh hoa mẫu đơn đại diện cho một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ấm no. Nếu loài hoa này được trang trí trong nhà thì họ tin rằng sẽ không có thứ tà ma nào phá hoại hạnh phúc của họ.

Còn đối với người Hy Lạp cổ đại lại xem hoa mẫu đơn như một vị thuốc dân gian chữa bệnh cực tốt: bệnh động kinh, hen suyễn,… Hình xăm hoa mẫu đơn với nhiều màu sắc khác nhau từ trắng, đỏ đến vàng.

Cũng giống như người Hy Lạp, người nước Phương Tây cũng coi hoa mẫu đơn là một loại thảo dược vô cùng hữu ích để chữa các bệnh nan y. Rất nhiều nhà tận dụng hoa mẫu đơn để làm thuốc bổ cho gia đình của mình.

Ý nghĩa hình xăm hoa mẫu đơn

Thể hiện nét đẹp, quyến rũ

Hình xăm hoa mẫu đơn đang được phái đẹp ưa chuộng bởi nó không chỉ đẹp mà còn mang lại nhiều ý nghĩa đặc biệt. Ý nghĩa hình xăm hoa mẫu đơn thể hiện cho nét đẹp của người phụ nữ.

Loài hoa mẫu đơn này vốn đã tượng trưng cho cái đẹp, đặc biệt hơn là khi nở rộ thì hoa mẫu đơn lại càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của nó, một nét đẹp mặn mà nhưng luôn tươi mới rực rỡ của một người con gái.

Hình xăm hoa mẫu đơn giúp tôn lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Nếu bạn biết lựa chọn vị trí hình xăm phù hợp, có thể để lộ ra một cách tinh tế thì sẽ thể hiện được nét quyến rũ của người phụ nữ. Ngoài ra nó còn tạo cảm giác tò mò, quyến rũ, thôi thúc người khác muốn tìm hiểu ý nghĩa tattoo hoa mẫu đơn .

Hình xăm hoa mẫu đơn biểu trưng cho niềm hạnh phúc

Ý nghĩa của hình xăm hoa mẫu đơn mang đến sự tốt lành cho tình yêu đôi lứa và là biểu tượng cho hạnh phúc gia đình. Những người xăm hình xăm hoa mẫu đơn đa số là những cô gái nhạy cảm, khao khát một tình yêu đẹp và bền vững.

Bên cạnh đó, ý nghĩa hinh xăm hoa mẫu đơn còn được xem là một biểu tượng cho lòng yêu nước, yêu gia đình và cả những tình yêu đơn giản, bình dị.

Sự sáng tạo độc đáo, mới mẻ qua từng đường nét xăm của người thợ xăm sẽ giúp cho chủ nhân sở hữu hình xăm trở nên nổi bật, bộc phá được những cá tính của mình qua những đường nét tinh tế nhất. Hiện nay, hoa mẫu đơn đang trở thành xu hướng xăm hình của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những cô nàng. Những hình xăm hoa mẫu đơn mang đến những sáng tạo độc đáo, mới mẻ cho nghệ thuật xăm hình bởi hình tượng quý phái, ấn tượng của nó.

Hình xăm hoa mẫu đơn được xăm đúng vị trí phù hợp sẽ giúp bạn tô đậm thêm nét đẹp và sự quyến rũ trong phong cách của chính mình.

Hình xăm hoa mẫu đơn có phù hợp để xăm cho nam?

Với những thiết kế hình xăm hoa mẫu đơn đang nở rộ đã mang lại một phong cách hoàn toàn mới mẻ trong xăm hình nghệ thuật. Dù là các cô nàng hay những chàng trai thì đều có thể lựa chọn hình xăm hoa mẫu đơn trên những vị trí khác nhau như kín lưng, eo, đùi, bắp tay,…

Những vị trí xăm hình hoa mẫu đơn đẹp nhất

Có rất nhiều vị trí để bạn có thể lựa chọn xăm hình mẫu đơn lên cơ thể của mình. Thông thường, hình xăm hoa mẫu đơn được xăm trên những vị trí đặc biệt như lưng, cánh tay, bắp chân, ngực, cổ. Từ đó, chúng ta sẽ có mẫu hình xăm hoa mẫu đơn kín tay, hình xăm hoa mẫu đơn ở lưng và cả những hình xăm hoa mẫu đơn 3D. Có hai kiểu xăm dành cho bạn là xăm màu hoặc xăm đen trắng.

Tùy vào sở thích của bản thân và độ tự tin mà bạn có thể lựa chọn xăm hình lên những vị trí khác nhau. Đối với những bạn chưa tự tin thì bạn có thể lựa chọn hình xăm hoa mẫu đơn ở lưng để che khuất đi những hình xăm. Còn đối với những bạn tự tin phô hình xăm thì nên chọn xăm hoa mẫu đơn ở vị trí cánh tay hoặc ở bắp tay để thể hiện được tính cách, nét đẹp của mình.