Top 5 # Ý Nghĩa Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Drosetourmanila.com

Cách Thêm Trạng Ngữ Cho Câu

Trạng ngữ là gì?

Trạng ngữ là thành phần phụ trong câu, được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, cách thức, phương tiện, mục đích diễn ra sự việc nêu trong câu. Nó có thể đứng ở đầu câu, cuối câu hoặc giữa câu.

Trạng ngữ có thể được cấu tạo từ một cụm từ hoặc một từ. Về chức năng ngữ pháp trạng ngữ là thành phần phụ trong câu.

Có 3 loại trạng ngữ chính gồm:

Chỉ thời gian, nơi chốn.

Chỉ nguyên nhân, mục đích.

Trạng ngữ chỉ phương tiện, cách thức.

Dấu hiệu nhận biết trạng ngữ

Giữa trạng ngữ với chủ ngữ, vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói và dấu phẩy khi viết.

Ví dụ: Trong 2 cặp câu sau, câu nào có trạng ngữ, câu nào không? Tại sao?

Cặp 1: a) Tôi đi chơi hôm nay. b) Hôm nay, tôi đi chơi.

Cặp 2: a) lớp 9A học bài hai giờ. b) Hai giờ, lớp 9A học bài.

Câu b của hai cặp trên có trạng ngữ vì “hôm nay” và ” hai giờ” được thêm vào để bổ sung ý nghĩa cho câu văn.

Câu a của hai cặp trên không có trạng ngữ vì câu văn liền mạch, không có quảng nghỉ và dấu phẩy.

Công dụng của việc thêm trạng ngữ cho câu

Trạng ngữ xác định hoàn cảnh, điều kiện diễn ra sự việc nêu trong câu, góp phần làm cho nội dung câu đầy đủ, chính xác.

Các trạng ngữ còn có tác dụng liên kết các câu, các đoạn, góp phần làm cho đoạn văn, bài văn mạch lạc.

Trong văn nghị luận: Trạng ngữ giúp sắp xếp các luận cứ, luận điểm trong văn nghị luận theo trình tự không gian, thời gian hoặc quan hệ nguyên nhân – kết quả, khiến câu văn, đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau, làm cho văn bản rõ ràng, mạch lạc.

Nó là một trong những cách mở rộng câu, làm nội dung câu phong phú, đầy đủ và chính xác hơn.

Tác dụng việc tách trạng ngữ thành câu riêng

Nó giúp nhấn mạnh ý nghĩa của trạng ngữ đứng sau, hướng sự chú ý của người đọc vào trạng ngữ đó.

Ví du: Người Việt Nam ngày nay có lý do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình. Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó. ( Đặng Thai Mai)

Trong ví dụ trên trạng ngữ là câu” để tự hào với tiếng nói của mình” đây là trạng ngữ chỉ mục đích và nó đứng ở cuối câu.

Ta xét câu in đậm trong đoạn trích trên, nếu xét về mối quan hệ ý nghĩa với chủ ngữ, vị ngữ của câu đứng trước thì câu im đậm là trạng ngữ thứ hai của đoạn văn.

Ta có thể gộp 2 câu trên thành 1 câu duy nhất là ” Người Việt Nam ngày nay có lý do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó”

Tác giả đã tách nó thành câu riêng với mục đích là nhấn mạnh sự tin tưởng vào tương lai phát triển của tiếng Việt.

Nó giúp chuyển ý từ đoạn văn bản này sang đoạn văn bản khác với mục đích là giúp liên kết ý nghĩa đoạn văn.

Ví dụ: ” Xứ Huế vốn nổi tiếng với các điệu hò, hò khi đánh cá trên sông ngòi, biển cả, hò khi cấy cày, gặt hái, trồng cây, chăn tằm […]

Đêm. Thành phố lên đèn như sao xa […] ( Trích tác phẩm Ca Huế trên sông Hương)

Trạng ngữ “Đêm” trong ví dụ trên được tác giả tách thành câu riêng nhằm chuyển ý từ đoạn 1 (giới thiệu các điệu hò của xứ Huế ) sang đoạn 2 ( giới thiệu thời gian, không gian nghe ca Huế trên sông Hương) của văn bản.

Giúp thể hiện cảm xúc, tâm trạng của con người, thiên nhiên, động vật chi tiết và sống động nhất.

Ví dụ: ” Bốn người lính đều cúi đầu, tóc xõa gối. Trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn ly biệt, bồn chồn ” (Anh Đức)

Trạng ngữ là phần in đậm trong ví dụ, nó có tác dụng thể hiện cảm xúc, tâm trạng của bốn người lính trong tình huống khi nghe tiếng đàn.

Ghi nhớ: Người ta thường tách trạng ngữ ở cuối câu thành câu riêng. Trong một số trường hợp trạng ngữ đứng đầu câu cũng có thể tách thành câu riêng. Và trạng ngữ đứng giữa câu thì không thể tách thành câu riêng.

Bài tập ví dụ

a ) Mùa xuân của tôi, mùa xuân của Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội – là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh.

b ) Mùa xuân, cây gạo gọi đến biết bao là chim ríu rít.

c ) Tự nhiên như thế: Ai cũng chuộng mùa xuân.

d ) Mùa xuân! Mỗi khi họa mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mỗi vật như có sự đổi thay kỳ diệu.

Câu b là câu có thành phần trạng ngữ ” Mùa xuân”.

Câu d cụm từ ” mùa xuân” là dạng câu đặc biệt.

Bài 21. Thêm Trạng Ngữ Cho Câu

GV thực hiện: Nguyễn thị hằngkiểm tra bài cũ: ? Trạng ngữ được thêm vào câu để làm gì ? ? Tìm trạng ngữ trong đoạn văn sau và cho biết chúng bổ sung ý nghĩa gì cho sự việc được nói đến trong câu ? ” Tảng sáng, vòm trời cao xanh mênh mông. Gió từ trên đỉnh núi tràn xuống thung lũng mát rượi. Khoảng trời sau dãy núi phía Đông ửng đỏ… Ven rừng, rải rác những cây lim đã trổ hoa vàng, những cây vải thiều đã đỏ ối những quả…” ( Hoàng Hữu Bội )

tiếng việt 7Đáp án: ? 1 : Về ý nghĩa: TN được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức …diễn ra sự việc nêu trong câu. ? 2 : Tảng sáng: trạng ngữ, bổ sung ý nghĩa về thời gian.– Ven rừng: trạng ngữ, bổ sung ý nghĩa về nơi chốn .

tiếng việt 7 Tiết 89 : Thêm trạng ngữ cho câu ( tiếp ) I- Công dụng của trạng ngữ. 1/ * Ví dụ 1: Tìm hiểu 2 phần a,b ( SGK – 45, 46 ) Xác định và gọi tên các trạng ngữ trong 2 phần a, b? Phần a: – vào khoảng đó TN chỉ thời gian – Sáng dậy TN chỉ thời gian – Trên giàn hoa lí TN chỉ nơi chốn – Chỉ độ tám chín giờ sáng TN chỉ thời gian – trên nền trời trong trong TN chỉ nơi chốn Phần b: – Về mùa đông TN chỉ thời gian

tiếng việt 7 ? Có nên lược bỏ các trạng ngữ này không ? Vì sao?2/ Nhận xét:– Không nên lược bỏ vì: các trạng ngữ đó bổ sung ý nghĩa về thời gian, nơi chốn giúp cho sự việc miêu tả được đầy đủ, chính xác hơn. Ví dụ 2: Đoạn trích: ” Bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là một đoạn trích trong Báo cáo chính trị do Hồ Chủ tịch đọc trong Đại hội lần II ( tháng 2- 1951 ) có đầy đủ các yếu tố cần thiết của một bài văn nghị luận. Về bố cục, áng văn có một dàn ý khá rành mạch, chặt chẽ… chúng tôi ở phần mở bài,Hồ Chí Minh đã khẳng định một chân lí. …Trong phần thân bài, để chứng minh cho luận đề, tác giả đưa ra những chứng cứ lịch sử và thực tế … … Xuống phần kết thúc vấn đề, tác giả dùng lí lẽ để xoáy sâu, nhấn mạnh luận đề.” ” Vũ Dương Quỹ “ – Trong văn nghị luận, khi sắp xếp luận cứ theo trình tự (thời gian, không gian…) TN góp phần làm cho các câu, đoạn được mạch lạc.tiếng việt 7 3/ Kết luận (Ghi nhớ – SGK: trang 46)II / Tách trạng ngữ thành câu riêng.1 / VD: ” Người Việt Nam ngày nay có lý do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình.(1) Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó” .(2) ( Đặng Thai Mai) ? Hãy tìm trạng ngữ câu (1) ? ? So sánh câu (2) với TN câu (1) ? ? Vì sao tác giả lại tách thành 2 câu ? ? Việc tách câu như trên có tác dụng gì ?

để tự hao với tiéng nói của mình.tiếng việt 7 2 / Nhận xét:

– Trạng ngữ câu (1): Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó . Giống nhau: về ý nghĩa, cả 2 câu đều có quan hệ như nhau với nòng cốt câu. Khác nhau: TN: và để…của nó được tách ra làm một câu riêng.– Tách như vậy có tác dụng: nhấn mạnh ý nghĩa nội dung của TN 2.

3/ Kết luận: ( Ghi nhớ: SGK trang 47 )

– Các trạng ngữ : a. Mùa hè b. Chiều chiều

Bài 22. Thêm Trạng Ngữ Cho Câu (Tiếp Theo)

Ngữ văn: 7 Kiểm tra bài cũ:Nêu những đặc điểm về ý nghĩa và về hình thức của trạng ngữ ?*Trả lời:

– Về hình thức: + Trạng ngữ có thể đứng đầu, giữa hay cuối câu. + Giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc một dấu phẩy khi viết. – Về ý nghĩa: Bổ sung thơng tin về thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện diễn ra sự việc nêu trong câu.

Tiết 89

Ngữ văn: 7 THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (tiếp theo)

Tiết 89

I. Công dụng của trạng ngữ: a . Nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rằm tháng riêng […..]. Thường thường, vào khoảng đó trời đã hết nồm, mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ(1). Sáng dậy, nằm dài nhìn ra cửa sổ thấy những vệt xanh tươi hiện ở trên trời, mình cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa(2). Trên giàn hoa lí, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa(3). Chỉ độ tám chín giờ sáng, trên nền trời trong trong có những làn sáng hồng hồng rung động như cánh con ve mới lột(4).(Vũ Bằng)1. Tìm trạng ngữ trong các ví dụ sau:

b. Về mùa đông, lá bàng đỏ như màu đồng hun(5).(Đoàn Giỏi)Ngữ văn: 7 THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (tiếp theo)

Tiết 89

I. Công dụng của trạng ngữ: a . Nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rằm tháng riêng […..]. trời đã hết nồm, mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ(1). Sáng dậy, nằm dài nhìn ra cửa sổ thấy những vệt xanh tươi hiện ở trên trời, mình cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa(2). vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa(3). có những lần sáng hồng hồng rung động như cánh con ve mới lột(4). (Vũ Bằng)1.Trạng ngữ trong các ví dụ trên là:

b. , lá bàng đỏ như màu đồng hun.(5)(Đoàn Giỏi)Thường thường(a), vào khoảng đó(b)ùTrên giàn hoa lí, Chỉ độ tám chín giờ sáng(a), trên nền trời trong trong(b)Về mùa đôngCác trạng ngữ (3), (4b),bổ sung thông tin về không gian.Trạng ngữ ở câu (1a)nêu cách thức diễn ra sự việc. Bổ sung cho câu những thông tin cần thiết, làm cho câu miêu tả đầy đủ thực tế khách quan hơn.Không thể lược bỏ các trạng ngữởû các câu đó vì nội dung thông tincủa câu sẽ thiếu chính xác. Trong nhiều trường hợp, nếu không có phần bổ sung thông tin ở trạng ngữ, nội dung của câu sẽ thiếu chính xác. Trạng ngữ nối kết các câu văn trong đoạn, trong bài làm cho văn bản mạch lạc.Ngữ văn: 7 THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (tiếp theo)

Tiết 89

Các trạng ngữ đó bổ sung thông tin gì?Các trạng ngữ (1b), (2), (4a), (5)bổ sung thông tin về thời gian. Có nên bỏ các trạng ngữ ở các câu đó không? Vì sao?Trong văn bản nghị luận, trạng ngữ có vai trò sắp xếp các luận cứ theo một trình tự nhất định. Trong văn bản nghị luận, trạng ngữ có vai trò gi? Trong văn nghị luận giúp cho việc sắp xếp luận cứ theo trình tự thời gian, không gian, hoặc quan hệ nguyên nhân, kết quả,…I. Công dụng của trạng ngữ: Ngoài nội dung thôn g tin thiếu chính xác, nếu lược bỏ còn ảnh hưởng như thế nào đến nội dung của câu?Làm cho đoạn văn không được liên kết, thiếu mạch lạc.Ngữ văn: 7 THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (tiếp theo)

Tiết 89

I. Công dụng của trạng ngữ: – Bổ sung cho câu những thông tin cần thiết, làm cho câu miêu tả đầy đủthực tế khách quan hơn. – Trong văn nghị luận giúp cho việc sắp xếp luận cứ theo trình tự thời gian, không gian, hoặc quan hệ nguyên nhân, kết quả,… – Trong nhiều trường hợp, nếu không có phần bổ sung thông tin ở trạng ngữ, nội dung của câu sẽ thiếu chính xác. – Trạng ngữ nối kết các câu văn trong đoạn, trong bài làm cho văn bản mạch lạc. Tìm trạng ngữ ở câu (1) trong ví dụ bên? Ngữ văn: 7 THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (tiếp theo)

Tiết 89

Ghi nhớ: (sgk trang 46 )II. Tách trạng ngữ thành câu riêng:1. Ví dụ:Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nóicủa mình (1). Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó (2). (Đặng Thai Mai) So sánh trạng ngữ câu (1) và câu (2) I. Công dụng của trạng ngữ:Có thể gộp trạng ngữ ở và (2) thành một câu duy nhất có hai trạng ngữ.– Cả hai trạng ngữ đều có quan hệ như nhau với chủ ngữ và vị ngữ Giống nhau: Ngữ văn: 7 THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (tiếp theo)

Tiết 89

GHI NHỚ: (SGK)II. Tách trạng ngữ thành câu riêng:1. Ví dụ:Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình (1). Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó. (2) Đặng Thai Mai)Việc tách trạng ngữ thành câu riêng như vậy có tác dụng gì?Trạng ngữ ở (2) được tách ra thành một câu riêng.Khác nhau: Ngữ văn: 7 THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (tiếp theo)

Tiết 89

II. Tách trạng ngữ thành câu riêng:1. Ví dụ:Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình (1). Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó. (2)

(Đặng Thai Mai)Tách trạng ngữ thành câu riêng có tác dụng nhấn mạnh vào ý của trạng ngữ đứng sau. Ngữ văn: 7 THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (tiếp theo)

Tiết 89

II. Tách trạng ngữ thành câu riêng:1. Ví dụ: Việc tách trạng ngữ thành một câu riêng là một hiện tượng thường gặp nhằm đạt những mục đích nhất định (nhấn mạnh ý, chuyển ý, bộc lộ cảm xúc…) Thường chỉ đứng cuối câu, trạng ngữ mới có thể tách ra thành câu riêng.* Ghi nhớ: (sgk trang 47).2. Tiểu kết: Bài tập: Tìm trạng ngữ trong các câu sau và cho biết bộ phận trạng ngữ ở câu nào không thể tách thành câu riêng?A. Lan và Huệ chơi rất thân với nhau từ hồi còn học mẫu giáo.B. Ai cũng phải học tập thật tốt để có vốn hiểu biết phong phú, và để tạo dựng cho mình một sự nghiệp.C. Qua cách nói năng, nó đang có điều gì phiền muôn trong lòng.D. Mặt trời đã khuất phía sau rặng núi.THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (tiếp theo) Bài tập: Tìm trạng ngữ trong các câu sau và cho biết bộ phận trạng ngữ ở câu nào không thể tách thành câu riêng?A. Lan và Huệ chơi rất thân với nhau từ hồi còn học mẫu giáo.B. Ai cũng phải học tập thật tốt để có vốn hiểu biết phong phú, và để tạo dựng cho mình một sự nghiệp.C. Qua cách nói năng, nó đang có điều gì phiền muôn trong lòng.D. Mặt trời đã khuất phía sau rặng núi.C. , nó đang có điều gì phiền muôn trong lòng.Qua cách nói năngTHÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (tiếp theo)III. Luyện tập: 1. Tìm và nêu công dụng của trạng ngữ trong các câu sau: a. Kết hợp những bài này lại, ta được chiêm ngưỡng một bức chân dung tinh thần tự họa rất rõ nét và sinh động của nhà thơ. Ở loại bài thứ nhất, người ta thấy trong thơ Hồ Chủ Tịch có nhà báo Nguyễn Ái Quốc hết sức sắc sảo trong bút pháp kí sự, phóng sự và nghệ thuật châm biếm. Ở loại bài thứ hai, ta thấy ở nhà thơ cách mạng sự tiếp nối truyền thống thi ca lâu đời của phương Đông, của dân tộc, từ Lí Bạch, Đỗ Phủ,… đến Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến,… (Theo Nguyễn Đăng Mạnh)Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ. Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã. Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không? Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng bóng không? Không sao đâu vì… […]. Lúc còn học phổ thông, Lu-i Pa-xtơ chỉ là một học sinh trung bình. Về môn Hóa, ông đứng hạng 15 trong số 22 học sinh của lớp. ( Theo Trái tim có điều kì diệu)III. Luyện tập: a. Kết hợp những bài này lại, ta được chiêm ngưỡng một bức chân dung tinh thần tự họa rất rõ nét và sinh động của nhà thơ.

Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ. Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã. Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không? Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng bóng không? Không sao đâu vì… […]. Lúc còn học phổ thông, Lu-i Pa-xtơ chỉ là một học sinh trung bình. Về môn Hóa, ông đứng hạng 15 trong số 22 học sinh của lớp. ( Theo Trái tim có điều kì diệu) Ở loại bài thứ nhất, người ta thấy trong thơ Hồ Chủ Tịch có nhà báo Nguyễn Ái Quốc hết sức sắc sảo trong bút pháp kí sự, phóng sự và nghệ thuật châm biếm.

Ở loại bài thứ hai, ta thấy ở nhà thơ cách mạng sự tiếp nối truyền thống thi ca lâu đời của phương Đông, của dân tộc, từ Lí Bạch, Đỗ Phủ,… đến Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến,… (Theo Nguyễn Đăng Mạnh) Trạng ngữ trong các câu trên là: III. Luyện tập: Công dụng của các trạng ngữ là: a. Kết hợp những bài này lại, ta được chiêm ngưỡng một bức chân dung tinh thần tự họa rất rõ nét và sinh động của nhà thơ.

Liên kết các luận cứ trong mạch lập luận của văn bản nghị luận giúp bài văn trở nên ró ràng dễ hiểu. Ở loại bài thứ nhất, người ta thấy trong thơ Hồ Chủ Tịch có nhà báo Nguyễn Ái Quốc hết sức sắc sảo trong bút pháp kí sự, phóng sự và nghệ thuật châm biếm.

Giải Thích Ý Nghĩa Câu Tục Ngữ: “Uống Nước Nhớ Nguồn”

Ý nghĩa câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”

Sống trong xã hội, con người cần có thái độ như thế nào đối với những người đã giúp đỡ mình ? Trước mắt ta, không thiếu những kẻ trâng tráo vô ơn làm nên những hiện tượng “ăn cháo đá bát” mà nhân dân ta ai cũng cực lực phê phán. Những kẻ ấy đã không hiểu được một trong những đạo lý truyền thông của dân tộc ta đã được đúc kết từ thực tế, một mối quan hệ cần thiết trong đời sống con người đó là: Uống nước nhớ nguồn. Ta nên hiểu câu tục ngữ này ra sao? Trong cuộc sống hiện nay, ý nghĩa của câu trên càng trở nên sâu sắc.

Trước tiên ta cần hiểu thế nào là ” Uống nước nhớ nguồn”. Câu tục ngữ bắt đầu bằng một hình ảnh cụ thể, dễ thấy và dễ hiểu đó là “uố ng nước”. “Uống nước” là thừa hưởng hoặc sử dụng thành quả lao động hay thành quả đâu tranh cách mạng của các thế hệ trước đã qua để lại. ” Nguồn” là nơi xuất phát dòng nước. ” Uống nước nhớ nguồn ” là lời khuyên nhủ, nhắc nhở của ông cha chúng ta đối với lớp người đi sau, đối với tất cả những ai, đang và sẽ thừa hưởng thành quả được tạo nên do công lao của bao thế hệ trước.

Có điều là vì sao ” uống nước” phải nhớ nguồn cũng như “ăn quả nhớ kẻ trồng cây ” ? Điều này thật dễ hiểu! Bởi vì trong thiên nhiên cũng như trong xã hội, không có bất cứ một sự vật nào, một thành quả nào mà không có nguồn gốc, không có công sức lao động làm nên. Giống như hoa thơm, trái ngọt phải có người trồng cây, đổ bao mồ hôi công sức, đôi khi cả xương máu của mình nữa để cây xanh non, tươi tốt. Của cải vật chất trong xã hội cũng vậy, đều cần đôi bàn tay, khối óc công lao của người lao động khổ công nhọc trí làm ra.

Đất nước chúng ta có được như ngày nay cũng chính là thành quả của biết bao thế hệ ông cha đã đổ máu xương công sức để gầy dựng. Trong phạm vi gia đình, thì con cái là ” thành quả” do các bậc cha mẹ sinh thành, dưỡng dục. Người thừa hưởng, sử dụng các thành quả đó phải biết đến công lao của những người tạo ra chúng. Vì thế ” nhớ nguồn ” là đạo lí tất yếu. Ân nghĩa, thủy chung, không quên công lao của tô tiên là một trong những phẩm chất tốt đẹp đã trở thành truyền thống cao quý của người Việt Nam. Ca dao có câu:

Ai ơi! Bưng bát cơm đầyDẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

Khi bưng bát cơm đầy ta phải biết trân trọng, nhớ ơn những người đã ” một nắng hai sương, muôn phận cay đắng” để làm nên ” dẻo thơm một hạt”. Nói cách khác, được thừa hưởng cuộc sống thanh bình, no ấm hiện nay nhất thiết ta phải khắc ghi công lao của các vị anh hùng liệt sĩ đã hi sinh biết bao xương máu, mồ hôi và nước mắt.

Do đó, Uống nước nhớ nguồn chính là nền tảng vững chắc tạo nên một xã hội thân ái, đoàn kết, đầy đạo lý làm người. Ai chẳng biết là lòng vô ơn, bội bạc, thái độ ” ăn cháo đá bát” sợ làm con người trở nên nhỏ nhen, ích kỷ, ăn bám gia đình và xã hội.

Thế nhưng để nhớ nguồn chúng ta phải làm gì? Là người Việt Nam, tự hào với lịch sử anh hùng và truyền thống văn hóa vẻ vang của dân tộc, chúng ta phải ra sức góp phần bảo vệ đất nước, tích cực học tập và lao động để góp phần xây dựng đất nước trở nên giàu đẹp hơn.

Không chỉ có ý thức giữ gìn bản sắc, tinh hoa của dân tộc Việt Nam mà chúng ta còn phải có ý thức tiếp thu một cách chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại để làm giàu thêm nền văn hóa nước nhà.

Ngoài ra, để nhớ nguồn chúng ta cần có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí khi sử dụng thành quả lao động của mọi người. Có như thế mới xứng đáng trọn nghĩa trọn tình, đúng với truyền thống đạo lý ” Uống nước nhớ nguồn ” tốt đẹp của cha ông.

Tóm lại, câu tục ngữ trên là lời khuyên, lời nhắc nhở ngắn gọn, xúc tích, hình tượng rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu mà ý nghĩa thật sâu sắc. Từ bao đời nay, cha ông chúng ta vẫn lấy câu tục ngữ này để giáo dục con cháu đạo lý làm người Việt Nam.

Là học sinh, hơn ai hết, chúng ta phải khắc ghi trong lòng công ơn sinh thành, nuôi nấng của cha mẹ và công lao tận tâm dạy dỗ của thầy cô giáo. Phải biết bảo vệ các thành quả vật chất lẫn tinh thần của bao thế hệ cha ông để lại, đồng thời cũng biết kế thừa, phát huy và giữ gìn giá trị vật chất, tinh thần của những thành quả đó.

Kho tàng văn hóa Việt Nam vô cùng phong phú, đa dạng và có giá trị to lớn. Đi vào kho tàng văn hóa dân tộc, chúng ta có thể tìm thấy một trang sử hào hùng, một câu chuyện ly kỳ, một câu ca dao, tục ngữ ngắn gọn mà mang nhiều ý nghĩa. Những câu tục ngữ, ca dao bắt nguồn đó từ cuộc sống lao động bình dị hàng ngày của nhân dân. Nó ngắn gọn nhưng chứa đựng những chân lý hết sức sáng ngời, những phẩm chất cao quý, lưu truyền trong nhân dân ta từ đời này sang đời khác. Câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” đã biểu hiện sinh động lòng biết ơn đối với người mang lại cho ta hạnh phúc.

Câu tục ngữ được chúng ta nhớ đến không chỉ vì nó ngắn gọn, dễ thuộc mà vì nó chứa đựng một ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Vậy ta hiểu câu tục ngữ đó thế nào cho đúng? Lẽ bình thường, nước rất cần cho sự sống, không những cho con người mà còn cho tất cả mọi sinh vật tồn tại trên trái đất này. Có nước thì mới có những bãi mía nương dâu, những mùa màng bội thu trên khắp miền quê. Cuộc sống của con người vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn cũng là nhờ những dòng nước đó. Dùng những giọt nước mát, chúng ta cần phải nhớ đến nơi sinh ra nó, đó chính là nguồn đã tạo ra nước và mang đi khắp nơi. Đó là nghĩa đen, còn nghĩa bóng của câu tục ngữ là gì?

Nước ở đây không chỉ là dòng nước chảy ra từ nguồn mà còn là những thành quả mà chúng ta được hưởng hôm nay. Khi hưởng những thành quả ấy, chúng ta cần phải nhớ những người đã tạo ra nó, đó chính là nhớ nguồn.

“Uống nước nhở nguồn”, đó chính là tâm niệm, khát vọng muôn đời của con người Việt Nam ân nghĩa, thủy chung. Có thể nói lời nhắn nhủ của cha ông ta gửi vào câu tục ngữ rất nhiều ý nghĩa. Câu tục ngữ khuyên chúng ta phải biết nhớ ơn những người đã làm nên thành quả cho chúng ta hôm nay. Công ơn của những người đi trước không thế không kể đến ơn sinh thành của cha mẹ:

Công cha như núi Thái SơnNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Công cha nghĩa mẹ được so sánh với tất cả những gì cao cả và lớn lao nhất. Cha mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra ta, nuôi nấng dạy dỗ ta nên người, tất cả hy sinh cho chúng ta. Những gì cha mẹ dành cho ta biết lấy gì so sánh cho vừa và ta làm gì để đền đáp lại công ơn đó? Câu tục ngữ ” uống nước nhớ nguồn” nhắc chúng ta phải biết ơn và kính yêu cha mẹ, ông bà, sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh và tấm lòng bao la như trời biển của cha mẹ, ông bà.

Phải biết rằng, ta khôn lớn, hiểu biết như ngày hôm nay là nhờ vào công lao dạy dỗ của những người thầy, người đã không quản ngại khó khăn dạy dỗ ta nên người. Ngoài ra, ta được sống trong một đất nước hòa bình, tự do như thế này là nhờ những người đã hy sinh xương máu của mình, những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp giải phóng dân tộc. Biết ơn, ghi khắc công lao của những người thương binh, liệt sĩ, những bà mẹ Việt Nam anh hùng chính là những gì câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” muốn nhắn nhủ chúng ta.

Nước ta đang thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa những người có công với Tổ quốc, phong trào này thể hiện qua những việc làm như tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh, ghi công liệt sĩ, tặng nhà tình nghĩa cho những người có công với cách mạng, chăm sóc những người neo đơn, quy tập mộ liệt sĩ… Chúng ta, người được hưởng những thành quả to lớn cần phải hướng về nguồn và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đôi với những người đã xả thân vì nước, đồng thời tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta được ôm ấm, an vui, hưởng một cuộc sống bình yên chính là nhờ vào những chiến sĩ công an biên phòng ngày đêm canh giữ biên cương đất nước. Chính vì vậy, chúng ta an vui cần phải nhớ đến hy sinh không kém phần cao cả của những chiến sĩ công an, những anh bộ đội cụ Hồ.

Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, cũng có một số người vô ơn, không biết kính trọng những người đã làm nôn những thành quả cho mình được hưởng, có những kẻ chỉ biết thu vén lợi ích cho riêng mình. Những kẻ có lối sống và suy nghĩ như vậy thật đáng lên án. Những đối tượng như vậy hơn ai hết cần phải đọc lại nhiều lần và nghiền ngẫm câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”.

“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là đạo lý sâu sắc, bổ ích cho mỗi chúng ta, là một lời khuyên chân thành, nhắc nhở chúng ta sống có đạo đức, biết công hiến cho đất nước, biết nhớ về nguồn cội của dân tộc, nhớ về công lao của tất cả những người đã nuôi nấng và dạy bảo ta nên người.Với tất cả những giá trị ấy, câu tục ngữ không chỉ được mọi người biết đến mà còn sống mãi với tất cả mọi người hôm nay và mai sau.