Top 8 # Ý Nghĩa Dấu Thăng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Drosetourmanila.com

Tên Thăng Có Ý Nghĩa Gì Và Bí Kíp Đặt Tên “Thăng” Hay Nhất

Gia Đình Là Vô Giá, em tên Thu Ái, 26 tuổi. Em đang mang thai con gái và hơn một tháng nữa thì em sinh ạ. Thế nhưng, hiện tại em vẫn chưa biết nên đặt tên cho con là gì.

Chồng em thì thích đặt tên cho con là Thăng vì rất thích bộ phim Như Ý Cát Thăng. Thế nhưng em vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý nghĩa tên Thăng là gì và chưa hoàn toàn thích cái tên này lắm. Mong Gia Đình Là Vô Giá tư vấn giúp em ý nghĩa của tên Thăng là gì được không ạ. Em cảm ơn.

Một số cái tên đệm hay đi kèm với từ Thăng như: An Thăng, Cát Thăng, Đình Thăng, Thanh Thăng, Chi Thăng, Ngọc Thăng, Kim Thăng, Diệp Thăng, Hạ Thăng, Bích Thăng, Diễm Thăng,…Trong đó, chúng tôi ấn tượng nhất với 2 cái tên: Cát Thăng và Đình Thăng. Vậy chữ “Cát” và “Đình” là tên lót cho tên Thăng có ý nghĩa gì ?

Theo nghĩa Hán – Việt, “Cát” (Hay “Kiết”) có nghĩa là tốt lành, “Thăng” có nghĩa là bay lên, cao hơn, chỉ sự phát triển tích cực, vượt trội. “Cát Thăng” dùng để nói đến những điều tốt lành, may mắn và ngày càng thăng hoa, phát triển.

Đặt tên con là “Cát Thăng” thể hiện niềm tin con chính là sự may mắn của gia đình, đồng thời mong muốn con sẽ thành công, sự nghiệp phát triển không ngừng.

Theo nghĩa Hán – Việt, “Đình” là nơi quan viên ngày xưa làm việc. “Đình Thăng” là thăng tiến tại cơ quan hay quan trường, chỉ con người tài năng, được trọng dụng, công danh phát triển.

Gia Đình Là Vô Giá đã giúp bạn có sự lựa chọn đúng đắn khi đặt tên cho con của mình thông qua câu hỏi ý nghĩa tên Thăng là gì.

Ý nghĩa tên Thăng là gì

Câu hỏi 2: Tên Thăng có ý nghĩa gì khi đặt làm tên lót

Gia Đình Là Vô Giá. Tuy nhiên, hiện tại em còn một băn khoăn muốn được giải đáp ạ. Bạn của em cũng đang mang thai là con gái và sắp sinh. Nó muốn đặt tên con có tên đệm là Thăng. Vậy không biết liệu có những cái tên nào phù hợp để đặt tên không ạ. Em xin cảm ơn ạ !

Một số tên dùng để đặt cho con gái ấn tượng là: Thăng Hạnh, Thăng Diễm, Thăng My, Thăng Minh, Thăng An, Thăng Bảo, Thăng Nhi, Thăng Trúc, Thăng Ngân, Thăng Linh,…

Thế nhưng, Gia Đình Là Vô Giá tâm đắc với 2 cái tên: Thăng Hạnh và Thăng Diễm. Ý nghĩa tên Thăng là gì khi làm lót cho hai tên Hạnh và Diễm ?

“Diễm” có nghĩa là sự tốt đẹp, đài cát, xinh đẹp quý phái. “Thăng” có nghĩa là đi lên, thăng tiến. Tên ” Thăng Diễm” thường ngụ ý chỉ người con gái đẹp, yểu điệu, thông minh, có tương lai phát triển.

Theo nghĩa Hán – Việt, “Hạnh” dùng để nói đến những điều tốt lành, may mắn. Tên “Thăng Hạnh” thể hiện mong muốn con sẽ gặp được nhiều may mắn và thăng tiến trong suốt cuộc đời, và con là người đem lại may mắn cho gia đình ta.

Dấu Thăng Trong Tiếng Tiếng Anh

URL cho nội dung hoặc trang đích yêu cầu mã nhận dạng phân đoạn hoặc ‘dấu thăng‘ không được hỗ trợ.

URLs for content or landing-pages that require ‘hash marks’ or fragment identifiers are not supported.

support.google

Chúng ta theo dấu trực thăng, cứu con tin, và quay trở về.

We pick up their trail at the chopper, grab those hostages, and bounce back.

OpenSubtitles2018.v3

When the process of raising by a fifth (adding a sharp) produces more than five or six sharps, successive such raising generally involves changing to the enharmonic equivalent key using a flat-based signature.

WikiMatrix

Thời kỳ Heian cũng đánh dấu sự thăng hoa của tầng lớp samurai, tầng lớp sau cùng sẽ chiếm đoạt quyền lực và bắt đầu thời kì phong kiến ở Nhật Bản.

The period is also noted for the rise of the samurai class, which would eventually take power and start the feudal period of Japan.

WikiMatrix

Có ít nhất bốn thời kỳ băng hà riêng biệt được đánh dấu bằng sự thăng tiến của các dải băng về phía nam vĩ độ 40 độ N ở các khu vực miền núi.

WikiMatrix

Bộ phim này đánh dấu sự thăng hoa trong sự nghiệp điện ảnh của cô và cũng mang lại cho Witherspoon những kinh nghiệm quý giá, như cô đã nhận xét “Một khi tôi đã vượt qua được bộ phim này – thứ làm tôi sợ muốn chết – thì tôi cảm thấy mình có thể làm bất kì việc gì”.

The making of the film also gave Witherspoon significant acting experience; as she said, “Once I overcame the hurdle of that movie – which scared me to death – I felt like I could try anything.”

WikiMatrix

Vì nếu bọn Nga chốt trực thăng, chúng có thể theo dấu chúng ta về nhà.

Because if the Russians lock in on the Helo, they can hone in on us once it comes home.

OpenSubtitles2018.v3

Việc ngủ rất ít được xem như một dấu hiệu của sự cần mẫn và thăng tiến”.

It’s been considered a mark of very hard work and upward mobility to get very little sleep.”

jw2019

Tại thời điểm đó, hơn 60,000 phi công Lục quân Hoa Kỳ đã được huấn luyện trên máy bay TH-55 và đánh dấu đây là trực thăng huấn luyện có thời gian phục vụ lâu nhất trong biên chế Lục quân.

At the time of its replacement, over 60,000 U.S. Army pilots had trained on TH-55 making it the U.S. Army’s longest serving training helicopter.

WikiMatrix

Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức để đánh dấu lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam .

A variety of activities will also be held to mark the 1,000th anniversary of Thang Long Hanoi and the 80th anniversary of the establishment of the Vietnam National Unified Front .

EVBNews

Một kẻ theo dấu thực sự có thể lần ra dấu vết một kẻ trong thành phố từ trực thăng.

A real tracker can trace a man’s steps through a city from a helicopter.

OpenSubtitles2018.v3

Nếu có một lượng lớn bài viết riêng về một chính khách hay ý tưởng nào đó thì đây thường là dấu hiệu rằng quan chức đó đang thăng tiến.

A large number of articles devoted to a political figure or idea is often taken as a sign that the mentioned official or subject is rising.

WikiMatrix

Nathan James sẽ gửi trực thăng, Bọn Nga có thể nhờ nó mà lần theo dấu về tàu.

Nathan James sends a Helo, the Russians can hone in on it and track it back to the ship.

OpenSubtitles2018.v3

Những dụng cụ đo lường nhạy cảm với ozone được sử dụng để quan sát những cột không khí thăng lên và chìm xuống, cung cấp dấu hiệu hình thành của mắt bão, thậm chí trước cả khi hình ảnh vệ tinh có thể xác nhận được điều này.

Instruments sensitive to ozone perform measurements, which are used to observe rising and sinking columns of air, and provide indication of the formation of an eye, even before satellite imagery can determine its formation.

WikiMatrix

Hãy nhắc người thân yêu của bạn rằng các triệu chứng này chỉ tạm thời và đó là những dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thích ứng với trạng thái thăng bằng mới và lành mạnh.

Remind your loved one that these symptoms are only temporary and are signs that the body is adjusting to a new and healthy equilibrium.

jw2019

Năm 1910, tập thơ đầu tiên của ông mang tên Những lời oán trách của chú bé nghèo khổ mang lại thành công trên toàn quốc và đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ thăng hoa trong sự nghiệp sáng tác văn học, mà tác giả đã cho xuất bản một tác phẩm gần như mọi năm.

In 1910, his first volume of poems, The Complaints of a Poor Little Child, brought nationwide success and marked the beginning of a prolific period in which he published a book nearly every year.

WikiMatrix

27 Gia đình nào đoàn kết trong việc phụng sự Đức Chúa Trời một cách vui vẻ và thăng bằng, cố gắng hết lòng giữ “không dấu-vít, chẳng chỗ trách được” và tránh khỏi ảnh hưởng bại hoại của thế gian này, thì sẽ là nguồn vui cho Đức Giê-hô-va (II Phi-e-rơ 3:14; Châm-ngôn 27:11).

27 Families that stay united in happy, balanced service to God, endeavoring wholeheartedly to remain “spotless and unblemished” from the corrupting influences of this world, are a source of joy to Jehovah.

jw2019

Các nhà phân tích chính trị lưu ý rằng sự tham gia của ông trong sự gắn kết và tổ chức của đảng là một sự thăng cấp, thậm chí có thể là một dấu hiệu cho thấy ông sẽ được chuẩn bị để đảm nhiệm một vai trò về các vấn đề đảng quan trọng hơn sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX.

Political analysts noted that his involvement in party cohesion and organization was a promotion, possibly even an indication that he would be groomed to take on a more substantial party affairs role following the 19th Party Congress.

WikiMatrix

Kinh Thánh giúp chúng ta có quan điểm thăng bằng và tích cực về đức tính này và cho thấy rằng tính khiêm nhường thật sự là dấu hiệu của sức mạnh chứ không là sự nhu nhược.

It provides a balanced and positive view of the quality and shows that true humility is a mark of strength, not weakness.

jw2019

Cuộc đua được đánh dấu bởi những khó khăn trong các buổi đua thử vào thứ sáu khi thời tiết ở Thượng Hải đã khiến trực thăng y tế không thể có mặt và chỉ có hai mươi phút chạy thử.

The race was marked by difficulties in Friday practice sessions when weather in Shanghai prevented the medical helicopter from being available and only twenty minutes of running was possible.

WikiMatrix

THEO tờ báo của Tòa Vatican L’Osservatore Romano, giáo lý Công Giáo về Sự Thăng Thiên phát biểu: “Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, được gìn giữ khỏi mọi dấu vết của tội lỗi nguyên thủy, được mang vào sự vinh hiển trên trời với cả xác lẫn hồn, khi đời sống bà trên đất chấm dứt”.

ACCORDING to the Vatican newspaper L’Osservatore Romano, the Catholic doctrine of the Assumption states: “The Immaculate Virgin, preserved free from all stain of original sin, was taken up body and soul into heavenly glory, when her earthly life was over.”

jw2019

When nobles and samurai received promotions in rank, they received new names, which might contain a syllable or character from their lord’s name as a mark of favor.

WikiMatrix

Theo Kim Yong-hyun, giáo sư nghiên cứu về Bắc Triều Tiên tại Đại học Dongguk ở Seoul và những người khác, việc thăng chức cho Kim Yo-jong và những người khác là một dấu hiệu cho thấy “chế độ Kim Jong-un đã chấm dứt thời gian sống chung với các nhân sự còn sót lại của chế độ Kim Jong-il trước đây bằng cách thực hiện một sự thay thế thế hệ trong các chức vụ chủ chốt quan trọng của đảng “.

According to Kim Yong-hyun, a professor of North Korean studies at Dongguk University in Seoul, and others, the promotion of Kim Yo-jong and others is a sign that “the Kim Jong-un regime has ended its co-existence with the remnants of the previous Kim Jong-il regime by carrying out a generational replacement in the party’s key elite posts”.

WikiMatrix

This is a psychophysical sense, where for example “listeners tend to hear a given pitch as, for instance, an A above middle C, an augmented 4th above E♭, the minor 3rd in an F♯ minor triad, a dominant in relation to D, or (where the caret designates a scale degree) in G major rather than a mere acoustical frequency, in this case 440 Hz” (Hyer 2001).

WikiMatrix

Ý Nghĩa Dấu Thánh Giá

Dấu Thánh Giá là một cử chỉ đơn giản và đẹp tóm tắt toàn bộ đặc tính của người Kitô hữu chúng ta.

– Dấu Thánh Giá chuẩn bị tâm hồn ta đón nhận phúc lành của Chúa. Khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta mở lòng mình ra đón nhận ơn Chúa. Giáo phụ Tertullian nói rằng người Công giáo chúng ta cần phải làm Dấu Thánh Giá mọi lúc, mọi nơi. Như một hành động được lặp lại trong suốt những giây phút quan trọng trong ngày, Dấu Thánh Giá thánh hóa mọi ngày của chúng ta. Trong bản hướng dẫn làm dấu thánh giá, Đức Giáo Hoàng Innocent III viết : “Khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta gợi lại sự hiện thân của Chúa. Việc giữ hai ngón tay, ngón cái với ngón đeo nhẫn hay ngón cái với ngón trỏ cũng biểu trưng cho hai bản tính của Chúa Ki-tô.

– Khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta cũng nhắc nhớ lại Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su. Hành động này cũng phác thảo trên chúng ta hình chữ thập như để nhớ lại thánh giá Chúa Giê-su. “Khi kêu tên Thiên Chúa là Cha, và Con, và Thánh Thần, chúng ta quả quyết niềm tin vào Ba ngôi Thiên Chúa. Điều này cũng được củng cố bằng việc chúng ta dùng ba ngón tay để làm Dấu Thánh Giá.” – ĐGH Innocent III.

Thánh Phanxicô Salê nói rằng: “Khi đưa tay lên trán, chúng ta nhớ rằng Chúa Cha là Ngôi vị thứ nhất của Ba Ngôi. Khi đưa tay xuống ngực, chúng ta tin rằng Chúa Con được sinh ra từ Chúa Cha. Và khi đưa tay sang hai bên vai chúng ta xác tín rằng Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con.”

– Khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta cầu khẩn quyền năng của danh thánh Thiên Chúa. Kinh Thánh chỉ cho thấy Thiên Chúa đầy quyền năng. Trong thư gửi tín hữu Phi-lip-phê, thánh Phao-lô Tông Đồ viết: “Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Chúa Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng ‘Đức Giê-su Ki-tô là Chúa'”.

– Dấu Thánh Giá cũng là dấu chỉ của tình huynh đệ. Trong Tin Mừng thánh theo thánh Luca, Chúa Giê-su nói rằng: “Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Nhà văn Bert Ghezzi viết rằng: “Trong tiếng Hy lạp cổ đại, dấu là sphragis, có nghĩa là sự đánh dấu cho quyền sở hữu, ‘ví dụ một người chăn chiên đánh dấu con chiên của mình như quyền sở hữu nó, và người ấy gọi đó là sphragis. Cũng thế, khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta xác tín bản thân mình thuộc về Chúa Giêsu, vị mục tử đích thực”

– Trong phụng vụ, Dấu Thánh Giá nhắc lại bí tích Rửa Tội. Quả vậy, khi làm dấu, thực tế chúng ta tuyên xưng rằng : “Tôi đã cùng chết với Chúa Giê-su và sống một cuộc sống mới với Người”. Dấu Thánh Giá cũng liên kết chúng ta với thân thể Chúa Giêsu, và khi Làm Dấu này, chúng ta được nhắc nhớ về sự kết hiệp giữa mỗi người chúng ta với Chúa Giê-su là đầu.

Thông thường, chúng ta làm Dấu Thánh Giá kèm theo lời đọc : “Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Khi xác tín niềm tin vào Chúa Giêsu, Đấng bị đóng đinh, và Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta cũng đang tuyên xưng đức tin của mình.

Joseph Đinh

baoconggiao

Ý Nghĩa Của Dấu Thánh Giá

LAKE MARY- Florida (Zenit.org).- Cử chỉ đơn giản mà các người Công giáo làm hàng ngàn lần trong cuộc đời của họ có một ý nghĩa sâu xa mà phần lớn đã không nhận thức ra.

Now, the multifaceted significance of the sign of the cross has been investigated and explained by Bert Ghezzi, author of “Sign of the Cross: Recovering the Power of the Ancient Prayer” (Loyola Press).

Bây giờ, ý nghĩa nhiều mặt của dấu thánh giá đã được khám phá và giải thích do Bert Ghezzi, tác giả quyển “Dấu Thánh Giá: Tìm lại được Quyền lực của Kinh Xưa” do nhà xuất bản Loyola Press.

Ông nói với ZENIT dấu đó xảy ra làm sao, ý nghĩa của dấu đó là gì và tại sao làm dấu đó cách cung kính có thể nâng cao sự sống người ta trong Chúa Kitô.

Dấu thánh giá khởi đầu khi nào?

Ghezzi : Dấu thánh giá là một thực hành và là một kinh rất xưa. Chúng ta không có chỉ dẫn nào về điều đó trong Kinh Thánh, nhưng thánh Basil trong thế kỷ thứ tư nói rằng chúng ta học dấu này từ thời các tông đồ và dấu đó được thi hành trong các lần rửa tội. Một số học giả giải thích lời của Thánh Phaolô nói ngài mang những dấu của Chúa Kitô trên thân xác ngài, trong thư Gal 6:17, tức là ngài qui chiếu về dấu thánh giá.

Trong sách, tôi đã ghi chú rằng dấu đó bắt đầu gần thời gian Chúa Giêsu và có từ Giáo Hội xưa. Các Kitô hữu nhận lấy dấu ấy trong phép rửa tội; vị chủ tế làm dấu trên họ và dâng họ cho Chúa Kitô.

Bằng cách nào dấu ấy trở nên một thực hành phụng vụ và sùng kính quan trọng như thế?

Ghezzi : Tôi suy đoán rằng khi những Kitô hữu trưởng thành được rửa tội, họ làm dấu thánh giá trên trán cách hiên ngang để chứng tỏ mình thuộc về Chúa Kitô.

Ông Tertullian nói rằng các Kitô hữu mọi thời có lẽ ghi dấu thánh giá trên trán mình. Tôi có thể tưởng tượng đến các Kitô hữu làm một dấu thánh giá nhỏ trên trán mình với ngón tay cái và ngón trỏ, để nhắc cho mình nhớ sống một đời sống cho Chúa Kitô.

Ngoài những lời đọc, dấu ấy có nghĩa gì? Tại sao đó là môt dấu chỉ tính môn đệ?

Ghezzi : Dấu ấy có nghĩa rất nhiều. Trong sách, tôi diễn tả ý nghĩa, có lời và không có lời. Dấu thánh giá là một sự tuyên xưng đức tin, một sự đổi mới bí tích rửa tội, một dấu chỉ tính môn đệ, môt sự chấp nhận đau khổ, một sự bảo vệ khòi quỉ dữ, và một chiến thắng trên sự sa ngã.

Khi anh chị làm dấu thánh giá, anh chị tuyên xưng một diễn tả ngắn của kinh tin kính–anh chị tuyên xưng đức tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Khi anh chị đọc lời và cầu nguyện nhân danh người nào thì anh chị tuyên bố sự hiện diện của họ và đến trong sự hiện diện của họ–đó là lý do môt tên được xử dung trong Kinh Thánh.

Như một á bí tích, đó là một sự đổi mới bí tích rửa tội; khi anh chị làm dấu thánh giá, thực vậy anh chị lập lại một lần nữa “Tôi chết với Chúa Kitô và sống lại trong đời sống mới.” Dấu thánh giá trong bí tích rửa tội là như một sự cắt bì Kitô hữu, kết hợp dân ngoại trở về nưóc Do thái. Dấu liên kết cuả anh chị với thân thể Chúa Kitô, và khi anh chị làm dấu anh chị nhớ tới sự kết hợp của anh chị với Chúa Kitô là đầu.

Dấu thánh giá là một dấu chỉ tính môn đệ. Chúa Giêsu nói trong sách Tin Mừng Luca 9: 23, “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Lời mà các Giáo Phụ xử dụng khi làm dấu thánh giá là một tiếng Hy lạp tiếng đó cũng như là tiếng của ông chủ đặt cho một tên nô lệ, một mục tử đặt cho một con chiên và một tướng lãnh đặt cho một tên lính–đó là một sự tuyên bố tôi thuộc vào Chúa Kitô.

Sự từ bỏ mình không hẵn là từ bỏ những việc nhỏ; làm môn đệ tức là anh chị ở dưới sự lãnh đạo của Chúa Kitô và anh chị không thuộc về chính anh chị. Khi làm dấu thánh giá, anh chị nói với Chúa. “Con muốn vâng lời Chúa, con thuộc về Chúa. Chúa huơng dẫn tất cả quyết định của con. Con sẽ luôn luôn vâng phục lề luật Thiên Chúa, các huấn giáo của Chúa Kitô và Giáo Hội.”

Khi đau khổ tới, dấu thánh giá là một dấu chấp nhận. Dấu đó nhắc lại Chúa Giêsu đã trở thành con người và đã chịu đau khổ vì chúng ta và chúng ta tham gia trong sự đau khổ của Chúa Kitô. Dấu thánh giá nói, “Tôi muốn ôm ấp sự đau khổ để chia sẻ sự đau khổ của Chúa Kitô.

Khi anh chị chịu đau khổ, anh chị cảm giác dường như Thiên Chúa không còn ở đó, thì dấu thánh giá đem Chúa đến và tuyên bố sự hiện diện của Người mà không biết anh chị có cảm thấy không. Đó là một phương cách nhận biết Chúa trong lúc bị thử thách.

Một trong những huấn giáo chính của các Giáo Phụ, dấu thánh giá là một sự tuyên bố chống lại quỉ dữ. Khi anh chị làm dấu trên mình, anh chị tuyên bố với quỉ dữ, “Đừng đụng vào tôi. Tôi thuộc về Chúa Kitô, Người là sự bảo vệ cho tôi.” Dấu đó vừa là sự tấn công vừa là sự bảo vệ,

Tôi đã thấy rằng dấu thánh giá là một phương cách diệt trừ sự sa ngã–những vấn đề to lớn này chúng ta có, những sự việc bướng bỉnh này chúng ta không thể thoát khỏi được. Các Giáo Phụ nói nếu anh chị tức giận, đầy sự dâm ô, sợ hải, xúc động hay vật lôn với những vấn đề xác thịt, hãy làm dấu khi bị cám dỗ và dấu đó sẽ giúp xua tan đi vấn đề.

Tôi đã bắt đầu làm dấu để kiểm soát một vấn đề khi tức giận. Làm dấu trên mình là một phương cách diệt trừ sự tức giận, mách cho ta biết cách hành xử một cách nhẫn nại, bắt chước thực hành nhân đức của Chúa Giêsu.

Người không-Công giáo xử dụng dấu thánh giá được không?

Ghezzi : Được chứ, dấu thánh giá được những người Epicopalians, Lutherans, Methodists và Presbyterians xử dụng, cách riêng trong những khi rửa tội. Trong sách giáo lý bỏ túi của ông, Martin Luther khuyên làm dấu thánh giá trước khi đi ngủ và khi làm việc đầu tiên trong ngày.

Một điều xấu hổ là nhiều người không-Công giáo thấy dấu ấy là một cái gì họ không phải làm; dấu đó đền từ một Giáo Hội xưa mà tất cả chúng ta chia sẻ. Một trong những hy vọng của tôi khi viết quyển sách này là những nguời không-Công giáo sẽ đọc và chia sẻ trong dấu thánh giá.

Tại sao những người Công Giáo làm dấu thánh giá với nước thánh khi bước vào và khi bước ra khỏi nhà thờ?

Ghezzi : Muốn tham gia trong sự hy sinh cao cả của Thánh Lễ, anh chị cần đuợc rửa tội. Dùng nước thánh để làm dấu để có ý nói rằng “Tôi là một người Kitô hữu đã được rửa tội và tôi có quyền tham gia trong hy lễ này”.

Khi anh chị làm dấu thánh giá lúc anh chị ra về, anh chị có ý nói Thánh Lễ không bao giờ chấm dứt–toàn diện đời sống của anh chị tham gia trong hy lễ của Chúa Kitô.

Tại sao những người Kitô hữu phải học hỏi hơn nữa về kinh này?

Ghezzi ; Tôi thiết nghĩ rằng đó không phải là một cái gì bất thường. Dấu thánh giá có một quyền lực to lớn như là một á bí tích; dấu thánh giá không tạo ra sự thiêng liêng mà dấu ấy chỉ, nhưng kín múc trong kinh nguyện của Giáo hội để mang ảnh hưởng đến trong cuộc sống chúng ta. Dấu thánh giá là một á bí tích cao cả.

Khi tôi thấy những cầu thủ thể thao làm dấu thánh giá lúc đang chơi, tôi không chê bai họ. Dấu ấy nói rằng tất cả điều gì tôi làm, tôi làm nhân danh Chúa Kitô–dầu những trò chơi cũng có thể được chơi trong sự hiện diện của Thiên Chúa.

Khi tình cờ người ta làm dấu thánh giá, tôi cầu nguyện cho họ công nhận điều đó một cách nghiêm chỉnh–là họ tuyên xưng họ tùy thuộc về Chúa Kitô, họ muốn vâng lời Người và chấp nhận đau khổ. Đó không phải là một lời thần chú cầu may.

Tại sao ngày nay dấu thánh giá có ý nghĩa, nhất là trong những lãnh vực mà luật pháp trở nên ít bao dung đến những việc làm công khai cho đức tin?

Ghezzi : Luật pháp có thể nói với chúng ta rằng chúng ta không thể có 10 Điều Răn trong một tòa nhà công cộng, nhưng không thể bắt chúng ta không được làm dấu thánh giá cách công khai. Chúng ta cần nhớ lời Chúa Giêsu đã nói: nếu chúng ta chối bỏ Người, Người sẽ chối bỏ chúng ta.

Đáng lý chúng ta phải cảm thấy tự tin và hãnh diện khi cho mọi người biết chúng ta là những Kitô hữu và chúng ta thuộc về Chúa Kitô.