Top 4 # Ý Nghĩa Của Roe Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Drosetourmanila.com

Roe Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Roe

Blog chúng tôi giải đáp ý nghĩa ROE là gì

ROE là viết tắt của từ Return On Equity, thường gọi là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, hay lợi nhuận trên vốn cũng được.

Có thể hiểu: Bạn bỏ tiền của chính mình ra (không vay mượn) để mở quán cà phê, trong 12 tháng có một số tiền lời. Thì chỉ số ROE chính là tỷ số của số tiền lời / tiền vốn bạn bỏ ra. Cụm từ “một vốn, bốn lời” thì ROE = 4 / 1 = 4 hay 400%, đơn vị tính ROE là %

Bên cạnh khái niệm ROE là gì, có rất nhiều bạn quan tâm đến công thức tính. Vậy, công thức tính chỉ số ROE như sau: ROE = (Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu) * 100%

Lợi nhuận sau thuế: là thu nhập ròng dành cho cổ phiếu thường.

Vốn chủ sở hữu: tổng số vốn của chủ sở hữu

Doanh nghiệp A dựa vào bảng cân đối kế toán cuối kỳ này: Lợi nhuận ròng sau thuế kỳ này là: 20.000.000đ. Vốn chủ sở hữu đầu kỳ là: 100.000.000đ Như vậy, ROE = 20.000.000/100.000.000 = 0,2 hay 20% Điều này có nghĩa là từ 1 đồng vốn kinh doanh bỏ ra sẽ sinh ra được 0.2 đồng lợi nhuận.

Theo tiêu chuẩn quốc tế cụ thể là tiêu chí tiêu chí CANSLIM của Wiliam O’Neil, một doanh nghiệp được coi là tốt khi đạt chỉ số ROE tối thiểu là 15%. Trong khi đó, chỉ số ROA (tỷ số lợi nhuận trên tài sản) yêu cầu doanh nghiệp đạt mức tối thiểu là 7,5%.

Tương tự như ROA, giới đầu tư nên theo dõi ROE của doanh nghiệp trong 3 năm liên tiếp gần nhất. Doanh nghiệp nào duy trì tỷ số ROE ở mức trên 20%/năm trong 3 năm liên tiếp sẽ có chút mạnh mẽ trên thị trường.

Nếu chỉ số ROE của doanh nghiệp chỉ tăng ấn tượng trong một năm gần nhất trong khi các năm khác tăng giảm thất thường thì khả năng là hoạt động kinh doanh chưa ổn định.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng nên xem xét đến sự biến động của ROE và các yếu tố tác động đến sự biến động đó.

Nhà đầu tư dựa vào 3 yếu tố để tìm ra ROE của một doanh nghiệp tăng trưởng ổn định. Đó là lợi nhuận biên X đòn bẩy X vòng quay tài sản.

Khi ROE tăng đều và ổn định qua các năm tức là doanh nghiệp làm ăn tốt, sử dụng nguồn vốn hiệu quả và cổ phiếu của doanh nghiệp được đánh giá rất cao.

ROE nhỏ hơn hoặc bằng lãi vay ngân hàng: nếu doanh nghiệp có lãi vay ngân hàng lớn hơn hoặc bằng ROE thì lợi nhuận tạo ra cũng chỉ để trả lãi vay ngân hàng mà thôi.

ROE lớn hơn lãi vay ngân hàng: thì cần đánh giá xem doanh nghiệp đã vay ngân hàng và đã khai thác hết lợi thế cạnh tranh trên thị trường hay chưa, từ đó xem xét doanh nghiệp này có khả năng tăng ROE trong tương lai không

Ngoài ra, chỉ số ROE cao và duy trì trong nhiều năm cũng cho thấy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Thông thường, những doanh nghiệp có năng lực, lợi thế cạnh tranh cao, hay độc quyền thường có chỉ số ROE rất cao.

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển ổn định, đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, một trong những tiêu chỉ đánh giá doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính thì chỉ số ROE phải lớn hơn hoặc bằng 15%. Tuy nhiên, đối với nền kinh tế đang phát triển và tình hình lạm phát cao thì chỉ số ROE bằng 15% rất khó để làm hài lòng nhà đầu tư.

Chúng ta không nên xét chỉ số ROE trong 1 năm mà nên xét trong nhiều năm, ít nhất là 3 năm. Như vậy, nếu chỉ số ROE luôn ở mức 15% trở lên trong vòng 3 năm và có xu hướng tăng thì doanh nghiệp được đánh giá là làm ăn có hiệu quả.

Ngoài ra, khi đánh giá ROE thì cần xem xét đến các yếu tố tác động khác có thể tác động đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp như: ngành nghề kinh doanh, thị trường, lạm phát,…

Chúng ta thường thấy chỉ số ROE và ROA thường đi kèm với nhau. Vậy mối liên hệ giữa ROA và ROE là gì? ROA (Return on Assets) là tỷ số lợi nhuận trên tài sản, nó thể hiện hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản để kiếm lời. Công thức tính ROA: ROA = (Lợi nhuận sau thuế / Tài sản) * 100%

Lợi nhuận sau thuế: là thu nhập ròng dành cho cổ phiếu thường

Tài sản: là tổng số tài sản của doanh nghiệp. Tổng tài sản = Vốn của chủ sở hữu + Nợ

Mối liên hệ giữa ROA và ROE là gì? Dựa vào cách tính ROA và ROE sẽ thấy chúng chỉ khác nhau ở mẫu số. ROA là lợi nhuận sau thuế trên tổng số tài sản, ROE là lợi nhuận sau thuế trên cho vốn chủ sở hữu. Từ đó, ta có thể suy ra: Đòn bẩy tài chính = ROE/ROA = Tổng tài sản / Vốn của chủ sở hữu Để đánh giá một doanh nghiệp tốt hay không, người ta thường dựa trên đòn bẩy tài chính. Một doanh nghiệp phát triển tốt thường có đòn bẩy tài chính ở mức hợp lý hoặc rất thấp. Do vậy, khi đầu tư, các nhà đầu tư không chỉ xét đến chỉ số ROE mà còn xét tới chỉ số ROA: Doanh nghiệp A có: ROE = 20%, ROA = 15% Doanh nghiệp B có: ROE = 25%, ROA = 5% Như vậy, nếu các điều kiện tài chính, kinh doanh đều như nhau thì doanh nghiệp A sẽ được đánh giá cao hơn doanh nghiệp B, mặc dù doanh nghiệp B có ROE cao hơn. Mặt khác, đòn bẩy tài chính phụ thuộc rất nhiều vào ngành nghề kinh doanh. Các ngân hàng thường có chỉ số ROE rất cao và chỉ số ROA rất thấp; bởi vì bản chất của ngân hàng là lấy tiền người gửi và cho người khác vay lại hoặc đầu tư, thu lợi từ sự chênh lệch lợi suất này. Như vậy, đối với ngành này, ROE cao hơn ROA gấp 10 lần là chuyện bình thường Trong kinh doanh: Chỉ số ROE sẽ bằng: Lợi nhuận biên x Vòng quay tài sản x Đòn bẩy tài chính Vì vậy, để tăng chỉ số ROE doanh nghiệp phải tăng ít nhất 1 trong 3 chỉ số nêu trên:

Lợi nhuận biên = thu nhập sau thuế / doanh thu. Để tăng lợi nhuận biên, doanh nghiệp có thể tăng khả năng cạnh tranh nhằm nâng cao doanh thu đồng thời cắt giảm chi phí đầu tư

Vòng quay tài sản = doanh thu của doanh nghiệp / tổng tài sản. Để tăng chỉ số này, doanh nghiệp cần tạo ra nhiều doanh thu hơn trên tổng số tài sản hiện có. Ví dụ: với không gian là một quán cà phê, buổi sáng bạn có thể bán cà phê kèm với đồ ăn sáng, buổi trưa bạn có thể bán kèm cơm trưa, buổi tối bạn có thể tổ chức các lớp học kèm tiếng anh hoặc các kỹ năng khác. Như vậy, cùng một tài sản là quán cà phê bạn có thể tăng doanh thu nhờ việc kết hợp bán các thứ cần thiết vào thời gian thích hợp

Đòn bẩy tài chính = Tài sản / Vốn của chủ sở hữu. Doanh nghiệp có thể tăng chỉ số này bằng cách vay thêm vốn đầu tư. Nếu mức lãi suất vay nợ thấp hơn thu nhập trên tổng số tài sản của doanh nghiệp thì việc doanh nghiệp vay tiền để đầu tư đã đem lại hiệu quả.

Để đầu tư có hiệu quả, nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề như sau:

Không nên quá coi trọng quá mức chỉ số ROE, cần có sự phân tích, đánh giá, so sánh đồng thời với các chỉ số tài chính khác cũng như các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk (mã: VNM) luôn nằm trong nhóm tăng trưởng tốt và giá cao nhất thị trường.

Lý do là bởi VNM có chỉ số ROA và ROE rất tốt.

Theo thống kê, chỉ số ROE của VNM luôn cao trên 30% trong nhiều năm liền từ 2013 – 2016. Cụ thể: ROE của Vinamilk đạt 37,24% năm 2013, năm 2014 giảm nhẹ còn 30,84%. Đến năm 2015 ROE tăng trở lại mức 37,15% và đến năm 2016 tăng vọt lên 41,73%.

Những con số trên cho thấy VNM hoạt động kinh doanh vững mạnh trong nhiều năm qua. Công ty sử dụng rất hiệu quả nguồn vốn của công đông.

Ngoài VNM, các cổ phiếu khác như: FPT, HPG, TCT… cũng có chỉ số ROE tốt và được giới đầu tư đánh giá cao.

Roe Là Gì ? Ý Nghĩa Của Chỉ Số Roe Trong Đầu Tư Chứng Khoán

ROE là viết tắt của từ Return On Equity, thường gọi là tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu. ROE là hệ số rất quan trọng đối với các cổ đông, là thước đo chính xác để đánh giá khả năng sinh lời trên mỗi đồng vốn của cổ đông thường.

Hệ số này thường được các nhà đầu tư phân tích so sánh mức sinh lời hàng quý hàng năm của một doanh nghiệp, hoặc so sánh các cổ phiếu cùng ngành trên thị trường, từ đó đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Tỷ lệ ROE càng cao chứng tỏ công ty càng sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông. Có nghĩa công ty biết cách cân đối giữa vốn cổ đông và vốn vay để khai thác lợi thế cạnh tranh trong quá trình huy động vốn, mở rộng quy mô. Vì vậy những cổ phiếu ROE càng cao thì càng hấp dẫn các nhà đầu tư hơn.

ROE = Lợi nhuận sau thuế (Earnings) / Vốn chủ sở hữu (Equity) * 100%

Trong đó:

Lợi nhuận sau thuế: là lợi nhuận ròng dành cho cổ phiếu thường (nằm trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)

Vốn chủ sở hữu: là nguồn vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp. ( nằm trong bảng cân đối kế toán)

Ví dụ:

Lợi nhuận = 3 tỷ

Vốn chủ sở hữu = 10 tỷ

ROE = (Lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu) * 100% = (3/10) * 100% = 30%.

Đây là chỉ tiêu mà nhiều nhà đầu tư quan tâm vì nó cho thấy khả năng tạo lợi nhuận của 1 đồng vốn bỏ ra để đầu tư vào công ty.

Về mặt lý thuyết, ROE càng cao thì khả năng sử dụng vốn càng có hiệu quả. Những cổ phiếu có ROE cao thường được nhà đầu tư ưa chuộng hơn. Và tất yếu những cổ phiếu có chỉ số ROE cao cũng có giá cổ phiếu cao hơn.

Một trong những tiêu chí đánh giá công ty có đủ năng lực tài chính theo chuẩn quốc tế, thì chỉ số ROE phải đạt mức tối thiểu 15%.

Theo tiêu chí CANSLIM của Wiliam O’Neil thì ROE của doanh nghiệp cũng phải tối thiểu 15%.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tính toán ROE bình quân theo năm, ít nhất là 3 năm. Từ đó sẽ đánh giá được sự ổn định và tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.

Ngoài ra, khi tính toán ROE bạn cũng nên đánh giá các yếu tố tác động đến ROE để phân tích, Chỉ số ROE được tạo nên từ tích của 3 yếu tố:

ROE = lợi nhuận biên X vòng quay tài sản X đòn bẩy tài chính

Sự thay đổi của 3 yếu tố đều ảnh hưởng đến chỉ số ROE, nhà đầu tư sẽ hiểu được lý do và tìm ra được những cổ phiếu tăng trưởng ổn định.

Nhà đầu tư thường thấy ROE và ROA được đánh giá cùng nhau.

ROA (Return on Assets) = Lợi nhuận / Tài sản

ROA và ROE chỉ khác nhau ở mẫu số: A là tài sản, còn E là vốn chủ sở hữu.

Công thức: Đòn bẩy tài chính = ROE/ROA = Tài sản / Vốn chủ sở hữu

Thường một doanh nghiệp tốt thì đòn bẩy tài chính sẽ ở mức hợp lý

Mối quan hệ của ROA và ROE là thông qua hệ số nợ. Nợ thì càng ít càng tốt, sẽ tốt hơn nếu Nợ/Vốn chủ sở hữu < 1.

– Khi phân tích không nên chỉ đánh giá riêng ROE, cần kết hợp với các chỉ số tài chính khác để được hiệu quả tốt hơn.

– Chỉ số ROE hoàn toàn có thể bị bóp méo nếu như doanh nghiệp mua lại cổ phiếu quỹ để làm giảm vốn chủ sở hữu, khi đó lợi nhuận không đổi nên sẽ tăng ROE lên hoặc sẽ tăng lợi nhuận bằng các thủ thuật kế toán nhằm tăng ROE, khi đó nhà đầu tư có thể nhầm lẫn khi chỉ tập trung chỉ số này để tìm kiếm cổ phiếu.

1️⃣ Roe Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Roe ™️ Xemweb.info

Chào mừng các bạn đến với blog chúng tôi tổng hợp tất cả định nghĩa Q&A là gì, bàn về câu trả lời từ viết tắt cho các bạn trẻ, hôm nay chúng ta cùng xem qua một khái niệm mới đó là ROE là gì? Ý nghĩa của ROE. ROE là gì? Tính toán và ứng dụng (HIỆU QUẢ NHẤT). Công thức tính ROE? Mối quan hệ giữa ROA và ROE. ROE – Lợi tức trên vốn chủ sở hữu / Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

ROE là viết tắt của Return On Equity, thường được gọi là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, hoặc lợi tức trên vốn.

Có thể hiểu: Bạn tự bỏ tiền ra (không vay mượn) để mở quán cà phê, trong 12 tháng có một số tiền lãi nhất định. Khi đó ROE là tỷ lệ giữa lãi / vốn bạn bỏ ra. Đối với cụm từ “một vốn bốn lời”, ROE = 4/1 = 4 hoặc 400%, đơn vị tính ROE là%

Ngoài ROE là gì thì có rất nhiều bạn quan tâm đến công thức. Vì vậy, công thức tính ROE như sau: ROE = (Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu) * 100%

Lợi nhuận sau thuế: là thu nhập ròng của cổ phiếu phổ thông.

Vốn chủ sở hữu: tổng vốn chủ sở hữu

Doanh nghiệp A căn cứ vào bảng cân đối kế toán cuối kỳ: Lợi nhuận sau thuế kỳ này là: 20.000.000 đồng. Vốn chủ sở hữu đầu kỳ là: 100.000.000 đồng Như vậy, ROE = 20.000.000 / 100.000.000 = 0,2 hoặc 20% Nghĩa là từ 1 đồng doanh nghiệp bỏ ra sẽ tạo ra 0,2 đồng lợi nhuận.

Theo tiêu chuẩn quốc tế cụ thể là tiêu chí CANSLIM của Wiliam O’Neil, một doanh nghiệp được coi là tốt khi có ROE tối thiểu là 15%. Trong khi đó, ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tài sản) yêu cầu doanh nghiệp phải đạt mức tối thiểu 7,5%.

Tương tự với ROA, nhà đầu tư nên theo dõi ROE của doanh nghiệp trong 3 năm liên tiếp gần nhất. Những doanh nghiệp duy trì ROE trên 20% / năm trong 3 năm liên tiếp sẽ có chút khởi sắc trên thị trường.

Nếu chỉ số ROE của doanh nghiệp chỉ tăng ấn tượng trong năm gần nhất trong khi các năm khác tăng giảm thất thường thì rất có thể hoạt động kinh doanh không ổn định.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng nên xem xét sự biến động của ROE và các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động đó.

Nhà đầu tư dựa vào 3 yếu tố để tìm ra ROE của doanh nghiệp tăng trưởng ổn định. Đó là tỷ suất lợi nhuận X đòn bẩy X vòng quay tài sản.

Khi ROE tăng đều và ổn định qua các năm có nghĩa là doanh nghiệp làm ăn tốt, sử dụng vốn hiệu quả và cổ phiếu của doanh nghiệp được đánh giá cao.

Như chúng ta đã tìm hiểu về ROE là gì ở trên chúng ta thấy chỉ số ROE thể hiện hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp hay nói cách khác doanh nghiệp bỏ ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trên 1 đồng vốn. . Về mặt lý thuyết, ROE càng cao thì hoạt động kinh doanh càng hiệu quả. Chỉ số ROE được nhà đầu tư phân tích và so sánh với các cổ phiếu cùng ngành trên thị trường để đưa ra quyết định đầu tư Thông thường, những cổ phiếu có ROE cao thường được các nhà đầu tư ưa chuộng và đối với những cổ phiếu có ROE cao thì giá của chứng khoán đó là cũng cao hơn Khi đánh giá ROE, nhà đầu tư thường đánh giá theo các góc độ sau:

ROE nhỏ hơn hoặc bằng lãi vay ngân hàng: nếu doanh nghiệp có lãi vay ngân hàng lớn hơn hoặc bằng ROE thì lợi nhuận tạo ra chỉ để trả lãi vay ngân hàng.

ROE lớn hơn lãi vay ngân hàng: cần đánh giá xem doanh nghiệp đã vay ngân hàng chưa và đã khai thác hết lợi thế cạnh tranh trên thị trường chưa, từ đó xem xét doanh nghiệp này có khả năng tăng ROE trong tương lai hay không.

Ngoài ra, ROE cao và được duy trì trong nhiều năm cũng cho thấy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Thông thường, những doanh nghiệp có công suất lớn, lợi thế cạnh tranh cao, hoặc độc quyền thường có ROE rất cao.

Trong điều kiện nền kinh tế phát triển ổn định, đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, một trong những tiêu chí để đánh giá doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính là ROE phải lớn hơn hoặc bằng 15%. Tuy nhiên, đối với một nền kinh tế đang phát triển và lạm phát cao, ROE 15% khó có thể làm hài lòng các nhà đầu tư.

Chúng ta không nên xem xét ROE trong 1 năm mà nên xem xét trong nhiều năm, ít nhất là 3 năm. Như vậy, nếu ROE luôn ở mức 15% trở lên trong vòng 3 năm và có xu hướng tăng lên thì doanh nghiệp được coi là hoạt động có hiệu quả.

Ngoài ra, khi đánh giá ROE cần xem xét các yếu tố ảnh hưởng khác có thể ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp như ngành nghề kinh doanh, thị trường, lạm phát, …

Chúng ta thường thấy ROE và ROA đi đôi với nhau. Vậy mối liên hệ giữa ROA và ROE là gì? Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) là tỷ suất lợi nhuận trên tài sản, nó cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận của công ty. Công thức tính ROA: ROA = (Lợi nhuận sau thuế / Tài sản) * 100%

Lợi nhuận sau thuế: là thu nhập ròng của cổ phiếu phổ thông

Tài sản: là tổng tài sản của doanh nghiệp. Tổng tài sản = Vốn chủ sở hữu + Nợ

Mối liên hệ giữa ROA và ROE là gì? Dựa trên cách tính ROA và ROE, chúng sẽ chỉ khác nhau về mẫu số. ROA là lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản, ROE là lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. Từ đó, chúng ta có thể suy ra: Đòn bẩy tài chính = ROE / ROA = Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu Để đánh giá một doanh nghiệp hoạt động tốt hay không, người ta thường dựa vào đòn bẩy tài chính. Một doanh nghiệp phát triển tốt thường có đòn bẩy tài chính hợp lý hoặc rất thấp. Do đó, khi đầu tư, nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến chỉ số ROE mà cả chỉ số ROA: Doanh nghiệp A có: ROE = 20%, ROA = 15% Doanh nghiệp B có: ROE = 25%, ROA = 5% Như vậy, nếu các điều kiện tài chính và kinh doanh như nhau thì Doanh nghiệp A sẽ được đánh giá cao hơn Doanh nghiệp B mặc dù Doanh nghiệp B có ROE cao hơn. Mặt khác, đòn bẩy tài chính phụ thuộc nhiều vào ngành nghề kinh doanh. Các ngân hàng thường có ROE rất cao và ROA rất thấp; bởi vì bản chất của ngân hàng là lấy tiền của người gửi tiền và cho vay hoặc đầu tư vào người khác, thu được sự chênh lệch lợi suất này. Như vậy, đối với ngành này, ROE cao gấp 10 lần ROA là bình thường ROE sẽ bằng: Biên lợi nhuận x Doanh thu tài sản x Đòn bẩy tài chính Do đó, để tăng ROE, doanh nghiệp phải tăng ít nhất 1 trong 3 chỉ tiêu nêu trên:

Tỷ suất lợi nhuận = thu nhập sau thuế / doanh thu. Để tăng tỷ suất lợi nhuận, doanh nghiệp có thể tăng khả năng cạnh tranh để tăng doanh thu đồng thời cắt giảm chi phí đầu tư.

Vòng quay tài sản = doanh thu kinh doanh / tổng tài sản. Để tăng chỉ tiêu này, một doanh nghiệp cần tạo thêm doanh thu trong tổng số tài sản hiện có. Ví dụ với không gian quán cà phê, buổi sáng bạn có thể bán cà phê ăn sáng, buổi trưa bạn có thể bán kèm bữa trưa, buổi tối bạn có thể tổ chức các lớp học tiếng Anh hoặc các kỹ năng khác. Như vậy, cùng một tài sản là quán cà phê bạn có thể tăng doanh thu bằng cách kết hợp bán các mặt hàng thiết yếu vào đúng thời điểm

Đòn bẩy tài chính = Vốn chủ sở hữu / Vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp có thể tăng chỉ số này bằng cách vay thêm vốn đầu tư. Nếu lãi suất vay nợ thấp hơn thu nhập trên tổng tài sản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp vay vốn để đầu tư sẽ có hiệu quả.

Để đầu tư hiệu quả, nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề sau:

Không nên đánh giá quá cao chỉ số ROE, cần phân tích, đánh giá, so sánh đồng thời với các chỉ tiêu tài chính khác cũng như các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk (mã: VNM) luôn nằm trong nhóm tăng trưởng tốt và có giá cao nhất thị trường.

Lý do là vì VNM có ROA và ROE rất tốt.

Theo thống kê, ROE của VNM luôn trên 30% trong nhiều năm liên tục từ 2013 – 2016. Cụ thể: Năm 2013 ROE của Vinamilk đạt 37,24%, năm 2014 giảm nhẹ xuống 30,84%. Đến năm 2015, ROE tăng trở lại lên 37,15% và năm 2016 tăng lên 41,73%.

Những con số trên cho thấy VNM hoạt động kinh doanh mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Công ty đã sử dụng rất hiệu quả nguồn vốn của công chúng.

Ngoài VNM, các cổ phiếu khác như FPT, HPG, TCT … cũng có ROE tốt và được nhà đầu tư đánh giá cao.

Roe Là Gì? Cách Tính Roe? Bài Về Roe Chi Tiết Nhất

Qua bài viết này, bạn sẽ hiểu được:

Chỉ số ROE là gì

Cách tính chỉ số ROE

Ý nghĩa của chỉ số ROE

Chỉ số ROE bao nhiêu là tốt

Cách áp dụng và minh họa về chỉ số ROE

Mối liên hệ giữa chỉ số ROE và các chỉ số tài chính khác

Những lưu ý khác về hệ số ROE

1. Chỉ số ROE là gì?

ROE là viết tắt của từ Return On Equity, thường gọi là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, hay lợi nhuận trên vốn cũng được.

Có thể hiểu: Bạn bỏ tiền của chính mình ra (không vay mượn) để mở quán cà phê, trong 12 tháng có một số tiền lời. Thì chỉ số ROE chính là tỷ số của số tiền lời / tiền vốn bạn bỏ ra. Cụm từ “một vốn, bốn lời” thì ROE = 4 / 1 = 4 hay 400%, đơn vị tính ROE là %

2. Công thức tính chỉ số ROE

Công thức:

ROE = Lợi nhuận sau thuế (Earnings) / Vốn chủ sở hữu (Equity) * 100%

Trong đó:

Lợi nhuận sau thuế: là lợi nhuận ròng dành cho cổ phiếu thường. Vốn chủ sở hữu: là nguồn vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp.

Bạn sẽ thấy 2 mục trên ở báo cáo tài chính, Lợi nhuận sau thuế nằm ở bảng kết quả hoạt động kinh doanh, còn Vốn chủ sở hữu nằm ở bảng cân đối kế toán.

Theo ảnh 1, bạn sẽ thấy:

Vốn chủ sở hữu = Tài sản – Nợ = 10 – 4 = 6

Còn Lợi nhuận = Doanh thu – Chi Phí = 10 – 9 =1

Do đó ta tính được:

ROE = Lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu = 1/6 * 100% = 16.6%

3. Ý nghĩa chỉ số ROE là gì? ROE nói lên điều gì?

Chỉ số ROE thể hiện mức độ hiệu quả khi sử dụng vốn của doanh nghiệp, hay nói cách khác 1 đồng vốn bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng lời.

Về mặt lý thuyết, ROE càng cao thì khả năng sử dụng vốn càng có hiệu quả. Những cổ phiếu có ROE cao thường được nhà đầu tư ưa chuộng hơn. Và tất yếu những cổ phiếu có chỉ số ROE cao cũng có giá cổ phiếu cao hơn.

Khi đánh giá ROE, bạn cũng nên đánh giá điều sau :

ROE < Lãi vay ngân hàng: vậy nếu công ty vay ngân hàng thì lợi nhuận tạo ra cũng chỉ để trả lãi vay ngân hàng mà thôi.

Ngoài ra, ROE cao duy trì trong nhiều năm cũng thể hiện lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh cao, hay độc quyền thường có chỉ số ROE rất cao.

Tóm lại,

ROE = hiệu quả sử dụng vốn

4. Chỉ số ROE như thế nào là tốt?

Một trong những tiêu chí đánh giá công ty có đủ năng lực tài chính theo chuẩn quốc tế, thì chỉ số ROE phải đạt mức tối thiểu 15%.

Theo tiêu chí CANSLIM của Wiliam O’Neil thì ROE của doanh nghiệp cũng phải tối thiểu 15%.

Ngoài ra, bạn cũng nên quan tâm đến yếu tố động của ROE, tức là ROE có xu hướng tăng hay giảm, tuy nhiên bạn không nên nhìn vào xu hướng tăng giảm một cách vô hồn, mà còn nhìn vào yếu tố tác động đến ROE để phân tích, Chỉ số ROE được tạo nên từ tích của 3 yếu tố:

ROE = lợi nhuận biên X vòng quay tài sản X đòn bẩy tài chính

Chính sự phân tích 3 yếu tố tạo nên chỉ số ROE, nhà đầu tư sẽ hiểu được lý do và tìm ra được những cổ phiếu tăng trưởng ổn định. (Cụ thể ở phần 6)

Khi ROE tăng chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả hơn so với trước đây, khi đó nhà đầu tư cũng sẽ thường dự đoán ROE những năm tiếp theo sẽ cao hơn ROE hiện tại, và đánh giá cổ phiếu khả quan hơn. Ngược lại khi chỉ số ROE giảm thì nhà đầu tư sẽ đánh giá thấp cổ phiếu hơn.

Kết luận:

5.1 Chỉ số ROE của Vinamilk (mã: VNM)

Điều đó có nghĩa là Vinamilk sử dụng vốn của cổ đông rất hiệu quả và ổn định. Đó cũng là một trong những lý do giá cổ phiếu VNM luôn tăng trưởng tốt.

VNM là cổ phiếu xứng đáng để nắm giữ dài hạn.

Ngoài ra: Chỉ số ROE của những cổ phiếu như DSN, TCT, TTT, WCS, SKG, MWG, HPG, FPT… rất tốt. Vấn đề còn lại là bạn mua ở mức giá hợp lý hay không thôi.

5.2 Chỉ ROE cổ phiếu của FLC

Nhận xét: ROE của FLC luôn bé hơn 15%, nên FLC kinh doanh không mấy tốt đẹp, chỉ nhìn vào ROE thì nó cũng có những nét tích cực như sự tăng trưởng. Tuy nhiên nó chưa thực sự sử dụng vốn hiệu quả.

Cộng thêm nhiều yếu tố khác nữa, bạn nên quên ngay chuyện đầu tư dài hạn vào FLC đi, nói rộng ra là nhóm cổ phiếu này như KLF, HAI, ROS, ART… FLC chỉ là cổ phiếu lướt sóng hoặc chỉ là đánh bạc thôi.

6. Mối liên hệ giữa chỉ số ROE và cách chỉ số tài chính khác

Nhà đầu tư thường sẽ thấy ROE và ROA (Return on Assets) đi theo cặp với nhau.

ROA = Lợi nhuận / Tài sản

Bạn sẽ thấy chúng chỉ khác nhau ở mẫu số: ROA là tài sản, còn ROE là vốn chủ sở hữu.

Đòn bẩy tài chính = ROE/ROA = Tài sản / Vốn chủ sở hữu

Một doanh nghiệp phát triển tốt, thường chỉ dùng đòn bẩy tài chính ở mức hợp lý, hoặc rất ít.

Do đó khi đầu tư bạn không chỉ chú ý hệ số ROE, mà còn nên chú ý cả ROA nữa.

Một doanh nghiệp có ROE = 30% và ROA = 5%, Ngọ không đánh giá cao bằng doanh nghiệp ROE = 20% và ROA =15%.

Chúng ta cũng nên chú ý đến ngành. Ví dụ, chỉ số ROE ngành ngân hàng thường cao, nhưng ROA thấp, vì bản chất ngành này là lấy tiền người gửi và cho vay lại hoặc đầu tư, kinh doanh từ sự chênh lệch lợi suất này. ROE cao gấp ROA 10 lần là chuyện bình thường.

ROE = lợi nhuận biên X vòng quay tài sản X đòn bẩy tài chính

Do đó để tăng ROE thì bắt buộc nhà quản trị phải tăng ít nhất 1 trong 3 chỉ số kia. Đó cũng là cách những nhà đầu tư cần đánh giá khi quyết định đầu tư vào doanh nghiệp.

Lợi nhuận biên = Lợi nhuận sau thuế/doanh thu:

Doanh nghiệp có thể gia tăng khả năng cạnh tranh nhằm nâng cao doanh thu và đồng thời tiết giảm chi phí nhằm gia tăng lợi nhuận ròng biên?

Vòng quay tài sản = doanh thu/ tài sản

Doanh nghiệp có khả năng tạo ra nhiều doanh thu hơn từ những tài sản sẵn có?

Ví dụ ban sáng bạn bán đồ ăn sáng, buổi trưa bạn bán cơm bình dân cho dân văn phòng và buổi tối bạn bán cà phê. Như vậy với cùng một tài sản là cửa hàng bạn đã gia tăng được doanh thu nhờ biết bán những thứ cần thiết vào thời gian thích hợp.

Đòn bẩy tài chính = Tài sản / Vốn chủ sở hữu

Doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách vay nợ thêm vốn để đầu tư. Nếu mức lợi nhuận trên tổng tài sản của doanh nghiệp cao hơn mức lãi suất cho vay thì việc vay tiền để đầu tư của doanh nghiệp là hiệu quả.

7. Những lưu ý khác về chỉ số ROE

– Không được coi trọng quá mức chỉ số ROE, cần kết hợp chỉ số ROE với các chỉ số tài chính khác để được hiệu quả tốt hơn.

– Chỉ số ROE hoàn toàn có thể bị bóp méo nếu như doanh nghiệp mua lại cổ phiếu quỹ để làm giảm vốn chủ sở hữu, khi đó lợi nhuận vẫn không đổi nên sẽ tăng ROE lên hoặc sẽ tăng lợi nhuận bằng các thủ thuật kế toán nhằm tăng ROE, khi đó nhà đầu tư sẽ “mắc lừa” khi chỉ tập trung chỉ số này khi tìm kiếm cổ phiếu.

– Vẫn có nhiều phân khúc khác để đầu tư, không nhất thiết phải có chỉ số ROE cao.

Tổng kết:

ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu.

Chỉ số ROE càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn càng cao

Chỉ số ROE có mối quan hệ chặt chẽ với ROA thông qua nợ.

ROE = lợi nhuận biên * vòng quay tài sản * đòn bẩy tài chính

Phải biết linh hoạt sử dụng ROE.

Bạn có băn khoăn gì về chứng khoán nữa?

Giá trị thực là gì và cách xác định giá trị thực của nhà đầu tư nổi tiếng Tập hợp các bài viết về Kiến thức phân tích cơ bản Tập hợp các bài viết về Kiến thức phân tích kỹ thuật Tìm hiểu khóa học chứng khoán của Ngọ Tìm hiểu và tham gia ủy thác đầu tư vào quỹ Happy-Fund