Xem Nhiều 7/2022 # Thời Tiết Vĩnh Phúc Ngày Mai Mới Nhất # Top Trend

Xem 10,197

Cập nhật thông tin chi tiết Thời Tiết Vĩnh Phúc Ngày Mai mới nhất ngày 03/07/2022 trên website Drosetourmanila.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Thời Tiết Vĩnh Phúc Ngày Mai để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 10,197 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Cập nhật lúc 15:33 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 27°C 89% 6.192 km/giờ
03:00 - 03/07 Trời quang 30°C 74% 11.556 km/giờ
06:00 - 03/07 Trời quang 34°C 66% 9.504 km/giờ
09:00 - 03/07 Ít mây 37°C 56% 2.664 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 35°C 62% 18.504 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 32°C 72% 11.484 km/giờ
18:00 - 03/07 Trời âm u 29°C 83% 9.432 km/giờ
21:00 - 03/07 Mưa nhẹ 28°C 88% 8.352 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.192 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo trời quang, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 11.556 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo trời quang, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 9.504 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo Ít mây, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 2.664 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 18.504 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 11.484 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 9.432 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 8.352 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Cập nhật lúc 14:31 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 83% 2.62 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 88% 2.32 km/giờ
07:00 - 04/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 86% 2.62 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 30°C / 37°C 74% 1.56 km/giờ
13:00 - 04/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 62% 0.49 km/giờ
16:00 - 04/07 Nhiều mây 34°C / 41°C 57% 0.8 km/giờ
19:00 - 04/07 Nhiều mây 31°C / 38°C 73% 4.07 km/giờ
22:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 81% 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 0.49 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.19 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:31 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 35°C 59% 3.16 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 62% 2.84 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 65% 2.69 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 63% 2.68 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 55% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 60% 2.64 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 65% 2.86 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 3.38 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 70% 3.06 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 2.44 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.47 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 77% 2.29 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 76% 2.65 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 75% 2.89 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 70% 2.22 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 79% 1.5 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 1.32 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.13 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.65 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 2.85 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 27°C / 30°C 85% 2.79 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 81% 1.97 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây thưa 26°C / 35°C 58% 2.8 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Bầu trời quang đãng 26°C / 35°C 57% 3.07 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây thưa 26°C / 36°C 47% 2.33 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 62% 2.21 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 55% 2.18 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 56% 2.68 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 2.49 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 65% 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.34 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Vì Huyện Chương Mỹ Huyện Đan Phượng Huyện Đông Anh Huyện Gia Lâm Huyện Hoài Đức Huyện Mê Linh Huyện Mỹ Đức Huyện Phú Xuyên Huyện Phúc Thọ Huyện Quốc Oai Huyện Sóc Sơn Huyện Thạch Thất Huyện Thanh Oai Huyện Thanh Trì Huyện Thường Tín Huyện Ứng Hòa Quận Ba Đình Quận Bắc Từ Liêm Quận Cầu Giấy Quận Đống Đa Quận Hà Đông Quận Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm Quận Hoàng Mai Quận Long Biên Quận Nam Từ Liêm Quận Tây Hồ Quận Thanh Xuân Sơn Tây

Thời tiết Hải Phòng

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay

Cập nhật lúc 14:31 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 27°C 94% 0.72 km/giờ
03:00 - 03/07 Mưa nhẹ 30°C 79% 3.744 km/giờ
06:00 - 03/07 Mưa nhẹ 35°C 59% 7.236 km/giờ
09:00 - 03/07 Mưa nhẹ 34°C 64% 14.796 km/giờ
12:00 - 03/07 Mây rải rác 31°C 77% 11.016 km/giờ
15:00 - 03/07 Trời âm u 28°C 87% 9.72 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 28°C 86% 8.928 km/giờ
21:00 - 03/07 Trời âm u 28°C 87% 5.328 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 7.236 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 14.796 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 11.016 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 9.72 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.928 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 5.328 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng ngày mai

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 85% 2.58 km/giờ
04:00 - 04/07 Nhiều mây 28°C / 33°C 86% 1.45 km/giờ
07:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 82% 1.24 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 32°C / 38°C 70% 2.68 km/giờ
13:00 - 04/07 Nhiều mây 32°C / 39°C 71% 3.49 km/giờ
16:00 - 04/07 Nhiều mây 32°C / 39°C 71% 2.49 km/giờ
19:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 36°C 84% 2.43 km/giờ
22:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 87% 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.81 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 5.58 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 73% 5.62 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 73% 5.03 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 72% 5.07 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mây rải rác 29°C / 32°C 69% 5.6 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mây rải rác 28°C / 32°C 70% 4.57 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 73% 4.58 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 74% 4.97 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 4.7 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 4.69 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 5 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 5 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 82% 4.41 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 78% 4.74 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 76% 3.92 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 2.42 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 2.3 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 3.42 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 80% 4.32 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 77% 4.32 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 28°C / 30°C 84% 4.15 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 2.51 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây thưa 28°C / 32°C 65% 3.28 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Bầu trời quang đãng 28°C / 33°C 65% 3.74 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây rải rác 28°C / 33°C 59% 2.39 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 72% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 28°C / 33°C 65% 4.09 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 5.48 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 89% 5.25 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 76% 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.62 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.6 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.48 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.25 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Dương Huyện An Lão Huyện Bạch Long Vĩ Huyện Cát Hải Huyện Kiến Thuỵ Huyện Thuỷ Nguyên Huyện Tiên Lãng Huyện Vĩnh Bảo Quận Đồ Sơn Quận Dương Kinh Quận Hải An Quận Hồng Bàng Quận Kiến An Quận Lê Chân Quận Ngô Quyền

Thời tiết Vĩnh Phúc

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc hôm nay

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 27°C 83% 8.064 km/giờ
03:00 - 03/07 Trời âm u 30°C 65% 13.428 km/giờ
06:00 - 03/07 Trời âm u 34°C 49% 8.712 km/giờ
09:00 - 03/07 Trời âm u 37°C 45% 1.368 km/giờ
12:00 - 03/07 Trời âm u 36°C 51% 12.312 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 32°C 68% 11.736 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 28°C 85% 9.432 km/giờ
21:00 - 03/07 Mưa nhẹ 28°C 89% 6.624 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 8.064 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 13.428 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 8.712 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 45%, tốc độ gió 1.368 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 12.312 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 11.736 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 9.432 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.624 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc ngày mai

Cập nhật lúc 13:26 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 85% 2.33 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 88% 1.64 km/giờ
07:00 - 04/07 Nhiều mây 28°C / 34°C 87% 0.49 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 30°C / 37°C 78% 1.06 km/giờ
13:00 - 04/07 Nhiều mây 34°C / 41°C 62% 0.88 km/giờ
16:00 - 04/07 Nhiều mây 34°C / 41°C 61% 1.77 km/giờ
19:00 - 04/07 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 73% 2.32 km/giờ
22:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 84% 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.49 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.79 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:26 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 36°C 56% 2.92 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 64% 2.53 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 69% 2.22 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 65% 2.21 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 53% 2.39 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 62% 2.11 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 69% 2.39 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 74% 2.74 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 76% 2.4 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.97 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 2.11 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.83 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 80% 2.16 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 79% 2.32 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 76% 1.77 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 84% 1.19 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 81% 1.22 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 74% 2.03 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 77% 2.25 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 2.35 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 89% 2.44 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.88 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây thưa 25°C / 35°C 58% 2.45 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 59% 2.69 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây thưa 26°C / 36°C 47% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 58% 2.04 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 54% 1.88 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 54% 2.26 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 1.97 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 66% 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.03 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên Huyện Lập Thạch Huyện Sông Lô Huyện Tam Đảo Huyện Tam Dương Huyện Vĩnh Tường Huyện Yên Lạc Phúc Yên Vĩnh Yên

Thời tiết Bắc Ninh

Dự báo thời tiết Bắc Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 27°C 81% 6.192 km/giờ
03:00 - 03/07 Trời âm u 30°C 64% 10.08 km/giờ
06:00 - 03/07 Trời âm u 34°C 49% 8.856 km/giờ
09:00 - 03/07 Trời âm u 37°C 46% 7.2 km/giờ
12:00 - 03/07 Trời âm u 35°C 56% 19.116 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 32°C 69% 13.68 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 28°C 85% 10.404 km/giờ
21:00 - 03/07 Mưa nhẹ 28°C 88% 7.812 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 6.192 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 10.08 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 8.856 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 46%, tốc độ gió 7.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 19.116 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 13.68 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 10.404 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 7.812 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 84% 2.8 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 89% 2.45 km/giờ
07:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 88% 2.79 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 30°C / 36°C 75% 1.57 km/giờ
13:00 - 04/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 62% 0.7 km/giờ
16:00 - 04/07 Nhiều mây 34°C / 41°C 58% 1.23 km/giờ
19:00 - 04/07 Nhiều mây 31°C / 38°C 76% 4.59 km/giờ
22:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 83% 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 0.7 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.58 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 35°C 60% 3.26 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 64% 2.92 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 67% 2.91 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 64% 2.91 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 57% 3.21 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 63% 2.84 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 67% 3.06 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 70% 3.63 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 71% 3.32 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 2.67 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 2.69 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 2.59 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 78% 2.88 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 76% 3.13 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 72% 2.42 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 79% 1.63 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 72% 1.37 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 2.28 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 75% 2.85 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 71% 3.07 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 27°C / 30°C 85% 2.98 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 81% 2.06 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây thưa 26°C / 34°C 57% 2.84 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Bầu trời quang đãng 26°C / 35°C 58% 3.14 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây thưa 26°C / 36°C 48% 2.35 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 63% 2.26 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 54% 2.44 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 58% 3.06 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 2.86 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 66% 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.75 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Bình Huyện Lương Tài Huyện Quế Võ Huyện Thuận Thành Huyện Tiên Du Huyện Yên Phong Phường Vũ Ninh Thành Phố Bắc Ninh Từ Sơn

Thời tiết Hưng Yên

Dự báo thời tiết Hưng Yên hôm nay

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Trời âm u 29°C 80% 4.86 km/giờ
03:00 - 03/07 Trời âm u 32°C 63% 4.356 km/giờ
06:00 - 03/07 Trời âm u 37°C 47% 5.184 km/giờ
09:00 - 03/07 Trời âm u 36°C 49% 14.76 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 34°C 57% 13.86 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 32°C 69% 12.276 km/giờ
18:00 - 03/07 Trời âm u 29°C 82% 6.804 km/giờ
21:00 - 03/07 Trời âm u 28°C 83% 1.836 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 4.356 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 47%, tốc độ gió 5.184 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 14.76 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 13.86 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 12.276 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 6.804 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 1.836 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên ngày mai

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 34°C 81% 1.88 km/giờ
04:00 - 04/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 83% 0.61 km/giờ
07:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 81% 2.1 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 67% 2.41 km/giờ
13:00 - 04/07 Nhiều mây 34°C / 41°C 59% 2.37 km/giờ
16:00 - 04/07 Nhiều mây 34°C / 41°C 59% 2.73 km/giờ
19:00 - 04/07 Nhiều mây 30°C / 37°C 76% 2.66 km/giờ
22:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 36°C 79% 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.61 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.31 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 33°C 63% 4.33 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 64% 4.03 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 64% 3.77 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 63% 3.8 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mây rải rác 28°C / 34°C 58% 4.38 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 60% 3.49 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 64% 3.53 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.94 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.58 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 3.65 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 3.24 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 3.22 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 74% 3.43 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 3.54 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 68% 2.57 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 1.83 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 1.52 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 2.23 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 3.03 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 68% 3.39 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 28°C / 31°C 82% 3.24 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 1.99 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây thưa 27°C / 34°C 59% 3.44 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Bầu trời quang đãng 27°C / 34°C 59% 3.57 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây thưa 27°C / 35°C 51% 2.56 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 65% 2.78 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 27°C / 33°C 59% 3.04 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 59% 3.34 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 3.34 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.64 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi Huyện Khoái Châu Huyện Kim Động Huyện Phù Cừ Huyện Tiên Lữ Huyện Văn Giang Huyện Văn Lâm Huyện Yên Mỹ Thành Phố Hưng Yên Thị xã Mỹ Hào

Thời tiết Hải Dương

Dự báo thời tiết Hải Dương hôm nay

Cập nhật lúc 13:26 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Trời âm u 27°C 79% 4.464 km/giờ
03:00 - 03/07 Trời âm u 30°C 63% 7.668 km/giờ
06:00 - 03/07 Trời âm u 35°C 50% 6.264 km/giờ
09:00 - 03/07 Mưa nhẹ 34°C 56% 21.168 km/giờ
12:00 - 03/07 Trời âm u 31°C 71% 14.94 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 29°C 85% 12.096 km/giờ
18:00 - 03/07 Trời âm u 28°C 86% 8.712 km/giờ
21:00 - 03/07 Trời âm u 28°C 87% 5.832 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 4.464 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 6.264 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 21.168 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 14.94 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 12.096 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.712 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 5.832 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương ngày mai

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Nhiều mây 28°C / 34°C 84% 2.93 km/giờ
04:00 - 04/07 Nhiều mây 28°C / 33°C 85% 2.04 km/giờ
07:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 34°C 83% 2.31 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 31°C / 38°C 72% 1.81 km/giờ
13:00 - 04/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 65% 1.88 km/giờ
16:00 - 04/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 63% 2.84 km/giờ
19:00 - 04/07 Nhiều mây 30°C / 37°C 79% 3.39 km/giờ
22:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 84% 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.36 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 33°C 67% 4.37 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 67% 4.18 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 68% 3.94 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 66% 3.94 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mây rải rác 28°C / 34°C 62% 4.42 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 64% 3.65 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 68% 3.74 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 4.25 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 3.99 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 3.59 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 3.43 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 3.43 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 3.6 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 75% 3.87 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 2.88 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 1.88 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 1.51 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 2.55 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 76% 3.33 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 3.59 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 28°C / 30°C 84% 3.5 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.26 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây thưa 27°C / 33°C 61% 3.14 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Bầu trời quang đãng 27°C / 34°C 61% 3.51 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây thưa 27°C / 34°C 53% 2.43 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 2.62 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 27°C / 33°C 60% 3.11 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 63% 4.06 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 88% 3.85 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 70% 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.85 km/giờ

Dự báo thời tiết Chí Linh Huyện Bình Giang Huyện Cẩm Giàng Huyện Gia Lộc Huyện Kim Thành Huyện Nam Sách Huyện Ninh Giang Huyện Thanh Hà Huyện Thanh Miện Huyện Tứ Kỳ Thành Phố Hải Dương Thị xã Kinh Môn

Thời tiết Thái Bình

Dự báo thời tiết Thái Bình hôm nay

Cập nhật lúc 14:31 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Trời âm u 29°C 81% 3.6 km/giờ
03:00 - 03/07 Trời âm u 31°C 70% 5.436 km/giờ
06:00 - 03/07 Trời âm u 35°C 53% 9.612 km/giờ
09:00 - 03/07 Trời âm u 35°C 54% 16.488 km/giờ
12:00 - 03/07 Trời âm u 32°C 68% 13.464 km/giờ
15:00 - 03/07 Trời âm u 30°C 78% 17.28 km/giờ
18:00 - 03/07 Trời âm u 29°C 76% 16.668 km/giờ
21:00 - 03/07 Trời âm u 28°C 79% 6.624 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 9.612 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 16.488 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 13.464 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 17.28 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 16.668 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 6.624 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình ngày mai

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 76% 5.07 km/giờ
04:00 - 04/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 79% 2.22 km/giờ
07:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 76% 1.54 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 64% 2.04 km/giờ
13:00 - 04/07 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 56% 1.05 km/giờ
16:00 - 04/07 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 70% 3.2 km/giờ
19:00 - 04/07 Nhiều mây 30°C / 37°C 78% 2.58 km/giờ
22:00 - 04/07 Nhiều mây 30°C / 37°C 79% 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.03 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 5.56 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 5.44 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 68% 4.94 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 68% 5.02 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mây rải rác 29°C / 32°C 65% 5.64 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mây rải rác 28°C / 32°C 65% 4.51 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 4.38 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 4.63 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 4.29 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 4.79 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 4.73 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 4.73 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 4.3 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 4.4 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 71% 3.65 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 77% 2.44 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 71% 2.38 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 76% 3.28 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 75% 3.89 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 71% 4.11 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 3.86 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 2.16 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây thưa 28°C / 33°C 63% 3.62 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mây thưa 28°C / 33°C 63% 3.78 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây thưa 28°C / 33°C 57% 2.53 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 68% 3.2 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 28°C / 32°C 64% 3.78 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 4.44 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 4.45 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 27°C / 31°C 71% 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.56 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.44 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.94 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.64 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.99 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng Huyện Hưng Hà Huyện Kiến Xương Huyện Quỳnh Phụ Huyện Thái Thụy Huyện Tiền Hải Huyện Vũ Thư Thành Phố Thái Bình

Thời tiết Nam Định

Dự báo thời tiết Nam Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 13:26 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Trời âm u 29°C 79% 3.96 km/giờ
03:00 - 03/07 Trời âm u 31°C 72% 4.86 km/giờ
06:00 - 03/07 Trời âm u 35°C 53% 6.264 km/giờ
09:00 - 03/07 Mưa nhẹ 34°C 56% 20.628 km/giờ
12:00 - 03/07 Trời âm u 32°C 69% 13.464 km/giờ
15:00 - 03/07 Trời âm u 30°C 77% 12.132 km/giờ
18:00 - 03/07 Trời âm u 29°C 79% 9.36 km/giờ
21:00 - 03/07 Trời âm u 28°C 81% 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 6.264 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 20.628 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 13.464 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 12.132 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 9.36 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 6.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định ngày mai

Cập nhật lúc 14:31 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 34°C 77% 3.71 km/giờ
04:00 - 04/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 80% 1.64 km/giờ
07:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 78% 1.58 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 64% 2.49 km/giờ
13:00 - 04/07 Mưa nhẹ 36°C / 43°C 54% 2.39 km/giờ
16:00 - 04/07 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 66% 3.38 km/giờ
19:00 - 04/07 Nhiều mây 30°C / 37°C 76% 2.49 km/giờ
22:00 - 04/07 Nhiều mây 30°C / 36°C 78% 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 43°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.68 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:31 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 33°C 66% 5.1 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 65% 4.9 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 66% 4.45 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 65% 4.53 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mây rải rác 28°C / 33°C 62% 5.19 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 62% 4.12 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 4 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 4.29 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 3.9 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 72% 4.36 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 4.05 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 4.05 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 3.92 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 3.98 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 69% 3.14 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 2.22 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 2.08 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 2.83 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 73% 3.38 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 69% 3.79 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 81% 3.55 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 2.04 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây thưa 28°C / 33°C 61% 3.66 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mây thưa 28°C / 33°C 61% 3.73 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây thưa 28°C / 34°C 54% 2.57 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 66% 3.09 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 28°C / 32°C 62% 3.49 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 61% 3.91 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 3.91 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 4.48 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.1 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 5.19 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.48 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy Huyện Hải Hậu Huyện Mỹ Lộc Huyện Nam Trực Huyện Nghĩa Hưng Huyện Trực Ninh Huyện Vụ Bản Huyện Xuân Trường Huyện Ý Yên Thành Phố Nam Định

Thời tiết Ninh Bình

Dự báo thời tiết Ninh Bình hôm nay

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Trời âm u 29°C 77% 4.536 km/giờ
03:00 - 03/07 Trời âm u 31°C 69% 5.112 km/giờ
06:00 - 03/07 Trời âm u 37°C 46% 4.536 km/giờ
09:00 - 03/07 Trời âm u 35°C 54% 20.052 km/giờ
12:00 - 03/07 Trời âm u 33°C 61% 12.672 km/giờ
15:00 - 03/07 Trời âm u 31°C 68% 11.448 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 28°C 80% 8.172 km/giờ
21:00 - 03/07 Trời âm u 28°C 81% 6.228 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 5.112 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 46%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 20.052 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 12.672 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 11.448 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 8.172 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 6.228 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình ngày mai

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 80% 2.24 km/giờ
04:00 - 04/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 81% 1.71 km/giờ
07:00 - 04/07 Nhiều mây 30°C / 36°C 77% 0.99 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 34°C / 41°C 59% 1.96 km/giờ
13:00 - 04/07 Mưa nhẹ 38°C / 45°C 46% 0.89 km/giờ
16:00 - 04/07 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 66% 3.33 km/giờ
19:00 - 04/07 Nhiều mây 31°C / 38°C 74% 2.35 km/giờ
22:00 - 04/07 Nhiều mây 30°C / 36°C 78% 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 38°C / 45°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 0.89 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.48 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 33°C 64% 5.07 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 63% 4.88 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 64% 4.29 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 63% 4.61 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mây rải rác 28°C / 33°C 60% 5.2 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mây rải rác 28°C / 33°C 60% 4.29 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 64% 3.88 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 4.06 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 3.7 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 4.27 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 3.78 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 3.78 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 3.73 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 3.7 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 2.96 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 75% 2.23 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 2.07 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 2.68 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 71% 3.24 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 3.68 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 80% 3.32 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 1.95 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây thưa 28°C / 33°C 59% 3.88 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mây thưa 28°C / 33°C 59% 3.79 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây thưa 28°C / 34°C 53% 2.7 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 65% 3.24 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 28°C / 32°C 63% 3.6 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 59% 3.67 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 3.67 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.44 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn Huyện Hoa Lư Huyện Kim Sơn Huyện Nho Quan Huyện Yên Khánh Huyện Yên Mô Tam Điệp Thành Phố Ninh Bình

Thời tiết Hà Nam

Dự báo thời tiết Hà Nam hôm nay

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Trời âm u 29°C 79% 5.04 km/giờ
03:00 - 03/07 Trời âm u 32°C 64% 3.384 km/giờ
06:00 - 03/07 Trời âm u 38°C 46% 4.464 km/giờ
09:00 - 03/07 Trời âm u 36°C 50% 17.64 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 34°C 58% 13.068 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 32°C 70% 11.412 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 28°C 81% 6.084 km/giờ
21:00 - 03/07 Trời âm u 28°C 83% 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 3.384 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 38°C,độ ẩm 46%, tốc độ gió 4.464 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 17.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 13.068 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 11.412 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 6.084 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 3.24 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam ngày mai

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Nhiều mây 28°C / 34°C 82% 1.42 km/giờ
04:00 - 04/07 Nhiều mây 28°C / 33°C 83% 0.97 km/giờ
07:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 36°C 82% 2.26 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 67% 2.5 km/giờ
13:00 - 04/07 Nhiều mây 34°C / 42°C 58% 2.51 km/giờ
16:00 - 04/07 Nhiều mây 34°C / 41°C 59% 2.53 km/giờ
19:00 - 04/07 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 77% 2.49 km/giờ
22:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 36°C 79% 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 42°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.96 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 34°C 63% 4.21 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 63% 3.92 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 63% 3.62 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 62% 3.64 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mây rải rác 28°C / 34°C 58% 4.24 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 59% 3.35 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 63% 3.39 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 66% 3.78 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.41 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 3.49 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 3.08 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 3.05 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 3.27 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 3.37 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 68% 2.44 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 76% 1.76 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 1.43 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 2.9 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 67% 3.25 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 3.1 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 1.94 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây thưa 27°C / 34°C 59% 3.43 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Bầu trời quang đãng 27°C / 34°C 58% 3.51 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây thưa 27°C / 35°C 50% 2.56 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 64% 2.76 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 27°C / 33°C 59% 2.96 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 58% 3.16 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 3.16 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.51 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục Huyện Kim Bảng Huyện Lý Nhân Huyện Thanh Liêm Phủ Lý Thị xã Duy Tiên

Thời tiết Lào Cai

Dự báo thời tiết Lào Cai hôm nay

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Trời âm u 27°C 87% 3.276 km/giờ
03:00 - 03/07 Mưa nhẹ 34°C 56% 2.988 km/giờ
06:00 - 03/07 Mưa nhẹ 38°C 44% 0.576 km/giờ
09:00 - 03/07 Mưa nhẹ 36°C 54% 5.76 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 34°C 63% 4.536 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 30°C 78% 4.536 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 26°C 91% 2.412 km/giờ
21:00 - 03/07 Mưa nhẹ 26°C 91% 2.376 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.276 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 38°C,độ ẩm 44%, tốc độ gió 0.576 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 2.412 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 2.376 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai ngày mai

Cập nhật lúc 14:31 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 91% 0.67 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 91% 0.66 km/giờ
07:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 87% 0.4 km/giờ
10:00 - 04/07 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 67% 0.15 km/giờ
13:00 - 04/07 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 69% 1.67 km/giờ
16:00 - 04/07 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 73% 0.71 km/giờ
19:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 87% 0.56 km/giờ
22:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 89% 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.67 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.66 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.4 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 0.15 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 0.71 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.56 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.76 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:31 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 34°C 69% 2.11 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 78% 2.11 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 75% 1.96 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 57% 2.31 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 37°C 53% 2.31 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 62% 1.8 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 67% 1.53 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 26°C / 31°C 92% 1.53 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 90% 1.36 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 1.91 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 89% 1.66 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 74% 1.56 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 78% 1.37 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 26°C / 35°C 68% 1.56 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 26°C / 33°C 71% 1.46 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 94% 0.94 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 94% 1.19 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 65% 1.74 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 75% 1.47 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 26°C / 36°C 56% 2.07 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 95% 1.55 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 94% 1.82 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 51% 1.57 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 38°C 56% 1.77 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 38°C 49% 0.99 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 25°C / 38°C 45% 1.45 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 45% 1.39 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 25°C / 36°C 39% 2.1 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 62% 1.6 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 70% 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 37°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 38°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 38°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 38°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 36°C , độ ẩm 39% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.31 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà Huyện Bảo Thắng Huyện Bảo Yên Huyện Bát Xát Huyện Mường Khương Huyện Si Ma Cai Huyện Văn Bàn Thành Phố Lào Cai Thị xã Sa Pa

Thời tiết Yên Bái

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 27°C 90% 4.716 km/giờ
03:00 - 03/07 Mây rải rác 33°C 63% 3.672 km/giờ
06:00 - 03/07 Mây rải rác 36°C 50% 4.644 km/giờ
09:00 - 03/07 Trời âm u 35°C 57% 4.248 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 33°C 64% 3.312 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 30°C 78% 3.492 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 27°C 91% 3.06 km/giờ
21:00 - 03/07 Mưa nhẹ 27°C 92% 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 3.672 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 4.644 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 3.312 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 2.088 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái ngày mai

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 91% 0.97 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 92% 0.56 km/giờ
07:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 91% 0.48 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 31°C / 38°C 75% 0.64 km/giờ
13:00 - 04/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 65% 1.3 km/giờ
16:00 - 04/07 Nhiều mây 32°C / 39°C 70% 0.17 km/giờ
19:00 - 04/07 Nhiều mây 30°C / 36°C 81% 0.6 km/giờ
22:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 91% 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.56 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.48 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 0.64 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 0.17 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 0.6 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 37°C 53% 2.73 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 69% 2.4 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 73% 1.86 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 64% 2.2 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 37°C 49% 2.2 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 63% 1.71 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 73% 1.65 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 26°C / 32°C 82% 1.67 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 79% 1.45 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 1.58 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 89% 1.76 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 76% 1.36 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 26°C / 33°C 81% 1.45 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 26°C / 33°C 78% 1.71 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 26°C / 33°C 81% 1.32 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 91% 1.2 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 92% 1.07 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 68% 1.99 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 1.59 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 65% 2.17 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 93% 1.95 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 92% 1.8 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây rải rác 25°C / 35°C 57% 1.97 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 37°C 60% 2.23 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 37°C 47% 1.91 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 52% 1.81 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 50% 1.61 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 47% 1.78 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 1.45 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 65% 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 37°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 37°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.07 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 37°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 37°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.7 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên Huyện Mù Căng Chải Huyện Trạm Tấu Huyện Trấn Yên Huyện Văn Chấn Huyện Văn Yên Huyện Yên Bình Nghĩa Lộ Thành Phố Yên Bái

Thời tiết Lai Châu

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 23°C 99% 3.168 km/giờ
03:00 - 03/07 Trời âm u 28°C 74% 5.076 km/giờ
06:00 - 03/07 Mưa nhẹ 32°C 57% 5.436 km/giờ
09:00 - 03/07 Mưa nhẹ 31°C 62% 3.744 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 29°C 72% 2.628 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 26°C 84% 3.456 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 23°C 98% 4.248 km/giờ
21:00 - 03/07 Mưa nhẹ 22°C 99% 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 5.076 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.636 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu ngày mai

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 98% 0.16 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 99% 0.28 km/giờ
07:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 98% 0.56 km/giờ
10:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 87% 0.76 km/giờ
13:00 - 04/07 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 81% 1.09 km/giờ
16:00 - 04/07 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 79% 0.79 km/giờ
19:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 94% 0.43 km/giờ
22:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 96% 0.28 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.16 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.28 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.56 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.43 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.28 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 32°C 74% 2.04 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 78% 1.82 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 76% 2.01 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 60% 2.04 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 36°C 52% 2.04 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 64% 1.78 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 69% 1.61 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 93% 1.6 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 94% 1.44 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 1.83 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 85% 1.45 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 74% 1.54 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 72% 1.41 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 63% 1.62 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 25°C / 33°C 63% 1.47 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 94% 1.03 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 96% 1.22 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 64% 1.44 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 84% 1.54 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 62% 1.79 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 96% 1.4 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 93% 1.7 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 51% 1.26 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 38°C 48% 1.2 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 23°C / 36°C 55% 0.85 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 23°C / 37°C 48% 1.44 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 50% 1.08 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 23°C / 36°C 36% 1.83 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 59% 1.69 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 36°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 38°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 37°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 36°C , độ ẩm 36% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.1 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè Huyện Nậm Nhùn Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Tam Đường Huyện Tân Uyên Huyện Than Uyên Thành Phố Lai Châu

Thời tiết Điện Biên

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 23°C 99% 3.168 km/giờ
03:00 - 03/07 Trời âm u 28°C 74% 5.076 km/giờ
06:00 - 03/07 Mưa nhẹ 32°C 57% 5.436 km/giờ
09:00 - 03/07 Mưa nhẹ 31°C 62% 3.744 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 29°C 72% 2.628 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 26°C 84% 3.456 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 23°C 98% 4.248 km/giờ
21:00 - 03/07 Mưa nhẹ 22°C 99% 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 5.076 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.636 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên ngày mai

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 1.18 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 99% 1.03 km/giờ
07:00 - 04/07 Nhiều mây 24°C / 25°C 97% 1 km/giờ
10:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 1.24 km/giờ
13:00 - 04/07 Mưa nhẹ 32°C / 36°C 58% 1.75 km/giờ
16:00 - 04/07 Nhiều mây 32°C / 37°C 57% 1.36 km/giờ
19:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 0.75 km/giờ
22:00 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 1.07 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.75 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.07 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 30°C 79% 2.57 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 60% 2.35 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 2.29 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 59% 2.27 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 50% 2.9 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 57% 2.27 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 51% 2.44 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 84% 1.98 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 93% 1.47 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 75% 1.67 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 67% 1.62 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 72% 1.53 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 52% 2.12 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 47% 2.16 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 52% 2.07 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 74% 1.74 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 96% 0.8 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 72% 1.12 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 94% 1.93 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 65% 1.87 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 97% 1.32 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 88% 1.34 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 24°C / 36°C 45% 1.49 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 24°C / 38°C 36% 1.49 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 52% 1.1 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 24°C / 37°C 42% 1.1 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 79% 0.96 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 23°C / 34°C 40% 2.04 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 66% 1.25 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 76% 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 36°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 38°C , độ ẩm 36% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 37°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.64 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ Huyện Điện Biên Huyện Điện Biên Đông Huyện Mường Ảng Huyện Mường Chà Huyện Mường Nhé Huyện Nậm Pồ Huyện Tủa Chùa Huyện Tuần Giáo Thị xã Mường Lay

Thời tiết Sơn La

Dự báo thời tiết Sơn La hôm nay

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 22°C 97% 2.7 km/giờ
03:00 - 03/07 Mưa nhẹ 28°C 75% 3.6 km/giờ
06:00 - 03/07 Mưa nhẹ 31°C 61% 4.824 km/giờ
09:00 - 03/07 Mưa nhẹ 30°C 66% 2.772 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 28°C 73% 2.484 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 26°C 82% 3.312 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 23°C 93% 3.744 km/giờ
21:00 - 03/07 Mưa nhẹ 22°C 94% 3.816 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 2.772 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 2.484 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 3.312 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.816 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La ngày mai

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 94% 0.8 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 95% 0.82 km/giờ
07:00 - 04/07 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 0.67 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 28°C / 31°C 74% 1.2 km/giờ
13:00 - 04/07 Nhiều mây 32°C / 37°C 56% 1.03 km/giờ
16:00 - 04/07 Mưa nhẹ 32°C / 37°C 63% 0.28 km/giờ
19:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 0.38 km/giờ
22:00 - 04/07 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 0.5 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.67 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 0.28 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.38 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.5 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 30°C 77% 2.57 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa vừa 24°C / 32°C 60% 2.57 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 75% 2.34 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 57% 2.66 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 45% 2.66 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 53% 2.52 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 50% 2.01 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 87% 2.01 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 89% 1.34 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 80% 1.54 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 79% 1.64 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 79% 1.58 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 59% 1.58 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 23°C / 33°C 54% 1.58 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 23°C / 30°C 62% 1.44 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 23°C / 28°C 84% 1.39 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 96% 0.8 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 73% 1.34 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 85% 1.57 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 56% 1.74 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 93% 1.25 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 90% 1.52 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 23°C / 34°C 49% 1.55 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 23°C / 36°C 43% 1.8 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 23°C / 34°C 46% 1.14 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 23°C / 35°C 41% 1.33 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 66% 1.13 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 42% 1.85 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 66% 1.08 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 76% 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 36°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 35°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.95 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu Huyện Mường La Huyện Phù Yên Huyện Quỳnh Nhai Huyện Sông Mã Huyện Sốp Cộp Huyện Thuận Châu Huyện Vân Hồ Huyện Yên Châu Thành Phố Sơn La

Thời tiết Hòa Bình

Dự báo thời tiết Hòa Bình hôm nay

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 28°C 85% 4.5 km/giờ
03:00 - 03/07 Mây rải rác 34°C 57% 4.248 km/giờ
06:00 - 03/07 Mây rải rác 38°C 45% 4.932 km/giờ
09:00 - 03/07 Trời âm u 35°C 59% 4.896 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 34°C 64% 6.66 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 32°C 71% 5.076 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 29°C 82% 3.456 km/giờ
21:00 - 03/07 Mưa nhẹ 28°C 87% 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 38°C,độ ẩm 45%, tốc độ gió 4.932 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 5.076 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 4.824 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình ngày mai

Cập nhật lúc 14:31 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 82% 0.96 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 87% 1.34 km/giờ
07:00 - 04/07 Nhiều mây 28°C / 34°C 86% 1.07 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 32°C / 39°C 70% 1.29 km/giờ
13:00 - 04/07 Nhiều mây 35°C / 42°C 57% 0.94 km/giờ
16:00 - 04/07 Nhiều mây 35°C / 42°C 59% 1.6 km/giờ
19:00 - 04/07 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 84% 1.54 km/giờ
22:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 90% 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.07 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.25 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:31 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 35°C 61% 3.34 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 61% 3.08 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 66% 2.57 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 65% 2.85 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mây rải rác 28°C / 36°C 55% 2.93 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 58% 2.55 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 66% 2.42 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 70% 2.65 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 76% 2.29 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 2 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 1.96 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 1.71 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 75% 2.12 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 76% 2.27 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 73% 1.64 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 84% 1.12 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 0.91 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.67 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 78% 2.05 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 67% 2.3 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 89% 2.28 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 84% 1.78 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây rải rác 25°C / 35°C 61% 2.62 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mây thưa 27°C / 36°C 59% 2.79 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây thưa 27°C / 36°C 52% 2.1 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 58% 2.24 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 62% 1.83 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 55% 2.03 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 1.97 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 71% 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.58 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong Huyện Đà Bắc Huyện Kim Bôi Huyện Lạc Sơn Huyện Lạc Thủy Huyện Lương Sơn Huyện Mai Châu Huyện Tân Lạc Huyện Yên Thủy Thành Phố Hòa Bình

Thời tiết Hà Giang

Dự báo thời tiết Hà Giang hôm nay

Cập nhật lúc 15:34 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 27°C 91% 4.86 km/giờ
03:00 - 03/07 Mưa nhẹ 34°C 58% 5.94 km/giờ
06:00 - 03/07 Mưa nhẹ 36°C 50% 3.384 km/giờ
09:00 - 03/07 Mưa nhẹ 36°C 55% 2.268 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 33°C 65% 1.944 km/giờ
15:00 - 03/07 Ít mưa 29°C 83% 5.58 km/giờ
18:00 - 03/07 Ít mưa 26°C 97% 4.68 km/giờ
21:00 - 03/07 Ít mưa 25°C 98% 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 3.384 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 2.268 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 1.944 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.988 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang ngày mai

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 1.09 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 0.76 km/giờ
07:00 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 0.82 km/giờ
10:00 - 04/07 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 68% 1.15 km/giờ
13:00 - 04/07 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 52% 1.66 km/giờ
16:00 - 04/07 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 64% 1.66 km/giờ
19:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 88% 0.76 km/giờ
22:00 - 04/07 Nhiều mây 27°C / 27°C 93% 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.76 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 38°C 45% 2.66 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 84% 2.01 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 81% 1.59 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 64% 1.8 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 64% 1.8 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 77% 1.44 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 89% 1.61 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 93% 1.7 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 81% 1.57 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.13 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 95% 1.8 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 84% 1.8 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 94% 1.47 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 92% 1.69 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 93% 1.32 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 97% 1.2 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 85% 1.23 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 58% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 66% 2.3 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 95% 2.02 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 96% 2.07 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 24°C / 35°C 53% 2.18 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 72% 1.59 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 24°C / 36°C 45% 1.83 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 24°C / 35°C 51% 1.95 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 41% 2.16 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 47% 2.37 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 78% 1.82 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 59% 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 38°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 35°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 36°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 35°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.61 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê Huyện Bắc Quang Huyện Đồng Văn Huyện Hoàng Su Phì Huyện Mèo Vạc Huyện Quản Bạ Huyện Quang Bình Huyện Vị Xuyên Huyện Xín Mần Huyện Yên Minh Thành Phố Hà Giang

Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết Tuyên Quang hôm nay

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Trời âm u 27°C 93% 3.42 km/giờ
03:00 - 03/07 Trời âm u 32°C 65% 5.364 km/giờ
06:00 - 03/07 Trời âm u 37°C 47% 3.888 km/giờ
09:00 - 03/07 Trời âm u 37°C 46% 2.124 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 35°C 54% 2.232 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 31°C 69% 3.348 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 27°C 88% 1.512 km/giờ
21:00 - 03/07 Ít mưa 26°C 96% 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 5.364 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 47%, tốc độ gió 3.888 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 46%, tốc độ gió 2.124 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 2.232 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 1.512 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.88 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang ngày mai

Cập nhật lúc 13:20 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 91% 0.73 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 99% 0.38 km/giờ
07:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 99% 0.44 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 36°C 82% 0.33 km/giờ
13:00 - 04/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 63% 1.41 km/giờ
16:00 - 04/07 Nhiều mây 34°C / 41°C 57% 1.33 km/giờ
19:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 36°C 82% 0.67 km/giờ
22:00 - 04/07 Mưa vừa 26°C / 26°C 98% 0.58 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.73 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.38 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.44 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.33 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.67 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.58 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:20 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 38°C 47% 2.62 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 72% 1.94 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 77% 1.64 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 66% 1.79 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 37°C 52% 1.74 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 71% 1.47 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 81% 1.86 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 26°C / 32°C 85% 1.97 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 1.69 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 84% 1.72 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 92% 1.9 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 78% 1.61 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 26°C / 31°C 87% 1.64 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 26°C / 31°C 85% 1.84 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 26°C / 32°C 87% 1.45 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 93% 1.22 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 89% 1.25 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 64% 2.21 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 77% 1.89 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 69% 2.24 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 93% 2.16 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 93% 1.89 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 54% 1.91 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 36°C 62% 2.1 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 36°C 44% 1.99 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 52% 1.88 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 44% 1.78 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 48% 2.12 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 1.56 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 61% 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 38°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 37°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 36°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 36°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa Huyện Hàm Yên Huyện Lâm Bình Huyện Na Hang Huyện Sơn Dương Huyện Yên Sơn Thành Phố Tuyên Quang

Thời tiết Phú Thọ

Dự báo thời tiết Phú Thọ hôm nay

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 28°C 85% 6.516 km/giờ
03:00 - 03/07 Mây rải rác 33°C 63% 9.18 km/giờ
06:00 - 03/07 Trời âm u 37°C 48% 3.636 km/giờ
09:00 - 03/07 Trời âm u 37°C 46% 4.176 km/giờ
12:00 - 03/07 Trời âm u 36°C 51% 6.372 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 31°C 72% 7.704 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 27°C 89% 3.096 km/giờ
21:00 - 03/07 Mưa nhẹ 27°C 93% 2.664 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 6.516 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 9.18 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 48%, tốc độ gió 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 46%, tốc độ gió 4.176 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 6.372 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 7.704 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 2.664 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ ngày mai

Cập nhật lúc 13:26 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 89% 0.85 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 93% 0.82 km/giờ
07:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 90% 0.83 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 31°C / 38°C 75% 1.05 km/giờ
13:00 - 04/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 63% 0.75 km/giờ
16:00 - 04/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 65% 1.01 km/giờ
19:00 - 04/07 Mưa nhẹ 30°C / 38°C 77% 1.89 km/giờ
22:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 86% 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 0.75 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 38°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.87 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:26 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 37°C 55% 2.9 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 65% 2.49 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 70% 1.97 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 65% 2.23 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 37°C 52% 2.26 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 62% 1.75 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 71% 2 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 26°C / 33°C 77% 2.16 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 1.85 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 1.64 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 86% 1.82 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 80% 1.47 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 26°C / 33°C 80% 1.79 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 26°C / 33°C 80% 1.87 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 78% 1.39 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 88% 1.2 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 88% 1.09 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 74% 1.9 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 1.86 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 68% 2.2 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 92% 2.15 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 89% 1.81 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây rải rác 25°C / 35°C 60% 2.22 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 60% 2.47 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 49% 2.09 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 55% 1.95 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 55% 1.61 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 52% 1.86 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 1.49 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 67% 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 37°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 37°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.92 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê Huyện Đoan Hùng Huyện Hạ Hoà Huyện Lâm Thao Huyện Phù Ninh Huyện Tam Nông Huyện Tân Sơn Huyện Thanh Ba Huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Thuỷ Huyện Yên Lập Thị xã Phú Thọ Việt Trì

Thời tiết Thái Nguyên

Dự báo thời tiết Thái Nguyên hôm nay

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 27°C 89% 5.904 km/giờ
03:00 - 03/07 Trời âm u 30°C 68% 5.616 km/giờ
06:00 - 03/07 Trời âm u 34°C 49% 2.556 km/giờ
09:00 - 03/07 Trời âm u 37°C 49% 4.392 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 35°C 57% 11.34 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 31°C 74% 7.704 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 28°C 89% 5.652 km/giờ
21:00 - 03/07 Mưa nhẹ 27°C 93% 5.184 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.904 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 5.616 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 2.556 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 11.34 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 7.704 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.652 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 5.184 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày mai

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 89% 1.57 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 93% 1.44 km/giờ
07:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 91% 0.79 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 30°C / 37°C 79% 0.22 km/giờ
13:00 - 04/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 66% 1.34 km/giờ
16:00 - 04/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 64% 1.79 km/giờ
19:00 - 04/07 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 77% 1.65 km/giờ
22:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 87% 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 0.22 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.71 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 36°C 54% 2.69 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 64% 2.23 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 73% 2.15 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 67% 2.22 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 54% 2.32 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 66% 2.18 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 72% 2.54 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 76% 2.98 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 2.6 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 81% 2.01 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 85% 2.23 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa vừa 26°C / 31°C 82% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 83% 2.27 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 83% 2.47 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 78% 1.94 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 85% 1.35 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 79% 1.37 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 2.2 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 77% 2.48 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 73% 2.51 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 89% 2.59 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.94 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây thưa 25°C / 35°C 55% 2.42 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 57% 2.65 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây thưa 26°C / 36°C 45% 2.16 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 57% 2.01 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 50% 2.07 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 55% 2.51 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 2.25 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 64% 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.07 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ Huyện Định Hóa Huyện Đồng Hỷ Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai Phổ Yên Sông Công Thành Phố Thái Nguyên

Thời tiết Bắc Kạn

Dự báo thời tiết Bắc Kạn hôm nay

Cập nhật lúc 14:31 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 25°C 97% 2.772 km/giờ
03:00 - 03/07 Trời âm u 33°C 60% 5.004 km/giờ
06:00 - 03/07 Trời âm u 36°C 45% 4.824 km/giờ
09:00 - 03/07 Trời âm u 35°C 52% 1.836 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 31°C 72% 2.448 km/giờ
15:00 - 03/07 Ít mưa 26°C 95% 2.628 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 26°C 98% 2.376 km/giờ
21:00 - 03/07 Ít mưa 25°C 99% 1.152 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.772 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 5.004 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 45%, tốc độ gió 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 1.836 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 2.448 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.376 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 1.152 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn ngày mai

Cập nhật lúc 14:31 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 98% 0.57 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 99% 0.12 km/giờ
07:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 98% 0.59 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 30°C / 37°C 78% 0.71 km/giờ
13:00 - 04/07 Nhiều mây 35°C / 42°C 56% 1.36 km/giờ
16:00 - 04/07 Nhiều mây 32°C / 39°C 72% 1.68 km/giờ
19:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 94% 0.78 km/giờ
22:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 97% 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.12 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.59 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 0.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.78 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.8 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:31 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 36°C 49% 2.46 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 66% 1.72 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 80% 1.75 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 70% 1.97 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 56% 1.86 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 74% 1.87 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 80% 2.3 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 84% 2.63 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 84% 2.19 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.74 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 91% 2.03 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 86% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 89% 1.98 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 90% 2.11 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 26°C / 31°C 86% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 91% 1.24 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 84% 1.4 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 69% 2.21 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 79% 2.32 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 77% 2.22 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 93% 2.39 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 91% 1.96 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây thưa 24°C / 34°C 52% 2.05 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 59% 2.19 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 36°C 43% 2.13 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 54% 1.95 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 46% 2.15 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 53% 2.45 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 90% 2.16 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 63% 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 36°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.89 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Đồn Huyện Chợ Mới Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Pác Nặm Thành Phố Bắc Kạn

Thời tiết Cao Bằng

Dự báo thời tiết Cao Bằng hôm nay

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 26°C 92% 4.716 km/giờ
03:00 - 03/07 Mưa nhẹ 32°C 64% 6.732 km/giờ
06:00 - 03/07 Mưa nhẹ 35°C 51% 6.228 km/giờ
09:00 - 03/07 Mưa nhẹ 34°C 55% 2.052 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 32°C 66% 2.952 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 29°C 80% 1.98 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 25°C 97% 0.9 km/giờ
21:00 - 03/07 Ít mưa 24°C 98% 0.684 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 6.732 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 6.228 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 2.052 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 2.952 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 0.684 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng ngày mai

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 0.25 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa vừa 24°C / 26°C 98% 0.19 km/giờ
07:00 - 04/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 95% 0.43 km/giờ
10:00 - 04/07 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 74% 0.12 km/giờ
13:00 - 04/07 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 58% 0.72 km/giờ
16:00 - 04/07 Mưa nhẹ 34°C / 41°C 65% 1.66 km/giờ
19:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 92% 1.32 km/giờ
22:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 97% 1.07 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.25 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.19 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.43 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 0.12 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.07 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 35°C 53% 2.59 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 67% 1.42 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 82% 1.79 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 74% 1.97 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 70% 1.9 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 85% 1.82 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 89% 2.27 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 91% 2.58 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 88% 2.15 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 1.99 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 92% 2.14 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 91% 2.05 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 94% 2 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 95% 2.11 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 92% 1.66 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 93% 1.25 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 87% 1.29 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 1.88 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 82% 2.26 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 85% 2.29 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 24°C / 28°C 95% 2.27 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 88% 2.09 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây rải rác 24°C / 34°C 52% 1.99 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 62% 1.83 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 36°C 42% 1.85 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 54% 2.14 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 48% 2.6 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 58% 2.69 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 91% 2.59 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 68% 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 36°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.14 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc Huyện Bảo Lâm Huyện Hạ Lang Huyện Hà Quảng Huyện Hoà An Huyện Nguyên Bình Huyện Quảng Hòa Huyện Thạch An Huyện Trùng Khánh Thành Phố Cao Bằng

Thời tiết Lạng Sơn

Dự báo thời tiết Lạng Sơn hôm nay

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 26°C 87% 4.644 km/giờ
03:00 - 03/07 Ít mưa 30°C 73% 6.588 km/giờ
06:00 - 03/07 Mưa nhẹ 33°C 61% 7.452 km/giờ
09:00 - 03/07 Mưa nhẹ 32°C 63% 7.92 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 30°C 70% 4.32 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 28°C 81% 5.004 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 25°C 94% 4.86 km/giờ
21:00 - 03/07 Ít mưa 25°C 94% 1.584 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 4.644 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 6.588 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 7.452 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 7.92 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 5.004 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 1.584 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn ngày mai

Cập nhật lúc 13:26 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 1.36 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 0.53 km/giờ
07:00 - 04/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 93% 0.84 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 77% 0.81 km/giờ
13:00 - 04/07 Mây cụm 33°C / 40°C 62% 3.04 km/giờ
16:00 - 04/07 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 69% 3.08 km/giờ
19:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 87% 1.8 km/giờ
22:00 - 04/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 92% 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.53 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.84 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.47 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:26 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 3.61 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 3.11 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 2.87 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 2.99 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 3.16 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 2.78 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 84% 2.93 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 84% 3.58 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 3.24 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 2.4 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 90% 2.7 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 2.8 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 90% 2.78 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 89% 3.05 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 87% 2.43 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 1.64 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 78% 1.35 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.5 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 87% 2.94 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 87% 2.92 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 24°C / 28°C 91% 3.02 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 83% 2.31 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây thưa 24°C / 32°C 57% 2.33 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 58% 2.71 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây thưa 24°C / 33°C 49% 2.16 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 61% 2.19 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 57% 3.43 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 68% 4.08 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 92% 3.73 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 79% 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn Huyện Bình Gia Huyện Cao Lộc Huyện Chi Lăng Huyện Đình Lập Huyện Hữu Lũng Huyện Lộc Bình Huyện Tràng Định Huyện Văn Lãng Huyện Văn Quan Thành Phố Lạng Sơn

Thời tiết Bắc Giang

Dự báo thời tiết Bắc Giang hôm nay

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 28°C 81% 4.248 km/giờ
03:00 - 03/07 Mưa nhẹ 31°C 69% 11.628 km/giờ
06:00 - 03/07 Mưa nhẹ 35°C 56% 7.092 km/giờ
09:00 - 03/07 Mưa nhẹ 35°C 55% 6.264 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 33°C 64% 11.052 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 31°C 75% 9.468 km/giờ
18:00 - 03/07 Ít mưa 27°C 89% 7.776 km/giờ
21:00 - 03/07 Ít mưa 27°C 91% 6.984 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 11.628 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 7.092 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 6.264 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 11.052 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 9.468 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 7.776 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 6.984 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang ngày mai

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 85% 2.6 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 89% 2.29 km/giờ
07:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 90% 2.57 km/giờ
10:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 77% 1.36 km/giờ
13:00 - 04/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 62% 1.84 km/giờ
16:00 - 04/07 Nhiều mây 34°C / 41°C 59% 1.8 km/giờ
19:00 - 04/07 Nhiều mây 30°C / 37°C 77% 4.29 km/giờ
22:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 85% 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.11 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:35 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 34°C 61% 3.38 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 65% 3.01 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 70% 3.01 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 67% 3.02 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 59% 3.29 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 66% 2.91 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 70% 3.12 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 73% 3.69 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 3.38 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.74 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.78 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.71 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.92 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 79% 3.19 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 74% 2.47 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 1.65 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 1.36 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.36 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 77% 2.92 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 74% 3.1 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 27°C / 30°C 86% 3.05 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 82% 2.13 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây thưa 26°C / 34°C 58% 2.78 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 58% 3.1 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây thưa 26°C / 35°C 49% 2.31 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 63% 2.27 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 55% 2.62 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 60% 3.34 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 89% 3.09 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.03 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Hòa Huyện Lạng Giang Huyện Lục Nam Huyện Lục Ngạn Huyện Sơn Động Huyện Tân Yên Huyện Việt Yên Huyện Yên Dũng Huyện Yên Thế Thành Phố Bắc Giang

Thời tiết Quảng Ninh

Dự báo thời tiết Quảng Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 14:31 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/07 Mưa nhẹ 26°C 93% 4.356 km/giờ
03:00 - 03/07 Ít mưa 28°C 87% 5.832 km/giờ
06:00 - 03/07 Ít mưa 28°C 88% 7.92 km/giờ
09:00 - 03/07 Mưa nhẹ 32°C 69% 7.308 km/giờ
12:00 - 03/07 Mưa nhẹ 29°C 86% 4.068 km/giờ
15:00 - 03/07 Mưa nhẹ 27°C 96% 3.42 km/giờ
18:00 - 03/07 Mưa nhẹ 26°C 95% 2.736 km/giờ
21:00 - 03/07 Mưa nhẹ 26°C 96% 2.808 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 00:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.356 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 03:00 ngày 03/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 5.832 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 06:00 ngày 03/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 7.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 09:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 7.308 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 12:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 4.068 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 15:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 18:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 2.736 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 21:00 ngày 03/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.808 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 13:20 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 95% 0.76 km/giờ
04:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 96% 0.78 km/giờ
07:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 96% 1.36 km/giờ
10:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 97% 0.38 km/giờ
13:00 - 04/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 86% 0.66 km/giờ
16:00 - 04/07 Nhiều mây 31°C / 38°C 75% 1.86 km/giờ
19:00 - 04/07 Nhiều mây 27°C / 32°C 93% 1.34 km/giờ
22:00 - 04/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 95% 0.49 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 01:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 04:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 07:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 10:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 13:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 16:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 19:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 22:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.49 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:20 - 03/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 28°C / 30°C 80% 6.99 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 6.57 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 81% 5.8 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 81% 5.61 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 78% 5.92 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 5.1 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 82% 5.03 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 5.2 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 4.89 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 83% 5.07 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 85% 5.55 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 85% 5.55 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 28°C / 29°C 87% 4.98 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 84% 4.98 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 83% 4.29 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 2.41 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 72% 2.57 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 3.83 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 85% 5.12 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 84% 5.12 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 28°C / 30°C 85% 4.33 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 2.74 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây thưa 28°C / 31°C 65% 2.76 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Bầu trời quang đãng 28°C / 32°C 65% 3.42 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây rải rác 28°C / 32°C 61% 2.38 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 73% 2.96 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 28°C / 32°C 69% 5.47 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 7.13 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 91% 6.37 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 26°C / 28°C 84% 6.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.57 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.61 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.1 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.55 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.55 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 7.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 6.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.37 km/giờ

Dự báo thời tiết Cẩm Phả Đông Triều Hạ Long Huyện Ba Chẽ Huyện Bình Liêu Huyện Cô Tô Huyện Đầm Hà Huyện Hải Hà Huyện Tiên Yên Huyện Vân Đồn Móng Cái Quảng Yên Uông Bí

Video clip

Dự báo thời tiết ngày 03/07: đông bắc bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to | antv

Cập nhật dự báo thời tiết mới nhất sáng 3/7.thời tiết đêm nay:miền bắc nắng nóng,đông bắc mưa rất to

Dự báo thời tiết tối ngày 03/7: miền bắc mưa dông vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 2/7: miền bắc mưa dông tăng mạnh về chiều tối và đêm | antv

Thời tiết trưa, chiều 02/07/2022: bão hút gió, miền bắc nắng gắt, mưa lớn từ chiều tối| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 02/7/2022 | bão số 1 giật đến cấp 15, miền bắc mưa lớn | vtc16

Dự báo thời tiết ngày 2/7: miền bắc trời nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 01/7: miền bắc có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 1/7: miền bắc có mưa dông trên diện rộng | antv

Thời tiết hôm nay 02/07/2022:vùng ven biển bắc bộ có mưa dông diện rộng| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 2/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 30/6/2022 | miền bắc mưa to, biển đông xuất hiện atnđ | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/6: bắc bộ bước vào đợt mưa lớn | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 03/7/2022 | bão số 1 chuyển hướng, bắc bộ mưa lớn | vtc16

Dự báo thời tiết ngày 30/6: miền bắc mưa rào và dông dồn dập | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 29/6: miền bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to | antv

Dự báo thời tiết ngày 28/6: miền bắc tiếp tục nắng nóng, chiều và tối có mưa dông rải rác | antv

Thời tiết hôm nay 01/07/2022: bắc bộ và bắc trung bộ mưa to | vtc14

Dự báo thời tiết tối ngày 28/6: miền bắc mưa dông tăng mạnh về chiều tối và đêm | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 29/6: miền bắc nắng nóng xuất hiện cục bộ | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 1/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết ngày 1/7: bắc bộ đón mưa to | vtc now

Thời tiết 3 ngày tới (30/06 đến 02/07):bắc bộ, bắc trung bộ có mưa dông diện rộng | vtc14

Thời tiết tối và đêm 02/07/2022:bão số 1 suy yếu thành atnđ, bắc bộ có mưa dông| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 30/6 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết 22/06/2022 | miền bắc mưa to, gió lớn, mưa lớn, lốc, sét | vtc16

Dự báo thời tiết sâu bệnh hại | miền bắc chuẩn bị đón mưa to | cảnh báo ốc bươu vàng hại lúa | vtc16

Thời tiết trưa, chiều 29/06/2022: miền bắc mưa dông diện rộng, phòng dông lốc| vtc14

Thời tiết hôm nay và ngày mai 27/06/2022 | nắng nóng thiêu đốt miền bắc, miền trung | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 2/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 29/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 1/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Thời tiết tối và đêm 01/07/2022:bắc bộ, bão số 1 gây mưa lớn diện rộng| vtc14

Dự báo thời tiết ngày 23/06: miền bắc bước vào đợt mưa dông, cảnh báo có lốc sét | antv

Thời tiết miền bắc 3/7: bão số 1 gây mưa, có khả năng suy yếu thành áp thấp | skđs

Thời tiết hôm nay 29/06/2022: vùng núi bắc bộ có mưa dông diện rộng| vtc14

Thời tiết hôm nay 30/06/2022:bắc bộ, bắc trung bộ có mưa dông diện rộng| vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 28/6: bắc bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ c | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 22/06: miền bắc có mưa dông kèm theo tố lốc, gió giật mạnh | antv

Dự báo thời tiết ngày 27/6: miền bắc và trung bộ tiếp diễn nắng nóng gay gắt | antv

Dự báo thời tiết ngày 21/6: miền bắc ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 27/06: miền bắc ít mưa, nắng nóng gay gắt | antv

Dự báo thời tiết 30/6: miền bắc dồn dập mưa to, trung bộ giảm nắng nóng | vtc now

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 22/6: miền bắc mưa dông quay trở lại từ đêm nay | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 19/06: miền bắc nắng nóng lan rộng | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 06/06/2022 | miền bắc đón mưa lớn, kết thúc nắng nóng | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 09/05/2022 | miền bắc mưa đến hôm nào? | vtc16

Thời tiết hôm nay 11/06/2022:vùng núi bắc bộ vẫn có mưa dông diện rộng| vtc14

Thời tiết trưa, chiều 06/06/2022: miền bắc mưa dông diện rộng, phòng ngập úng| vtc14

Thời tiết trưa, chiều 27/06/2022: miền bắc nóng như rang, tối và đêm mưa dông cục bộ| vtc14

--- Bài mới hơn ---

 • Thời Tiết Vĩnh Phúc 5 Ngày Tới
 • Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới Tại Vĩnh Phúc
 • Thời Tiết Ở Tây Thiên Vĩnh Phúc
 • Thời Tiết Vĩnh Phúc Đêm Nay Và Ngày Mai
 • Dự Báo Thời Tiết Gia Lai Hôm Nay
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Giá Xăng Tăng 4000
 • Giá Dầu Pvoil
 • Giá Cả Thị Trường Đắk Nông
 • Giá Cả Thị Trường Nấm Rơm
 • Bxh Bong Da Ba Lan
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Giồng Trôm Bến Tre
 • Thời Tiết Tỉnh Bến Tre Hôm Nay
 • Thời Tiết Bến Tre Hôm
 • Thời Tiết Bến Tre Hàng Giờ
 • Thời Tiết Bến Tre Bình Đại
 • Thời Tiết Bến Tre Theo Giờ
 • Thời Tiết Bình Đại Bến Tre
 • Thời Tiết Bến Tre Hiện Nay
 • Cập Nhật Thời Tiết Bến Tre
 • Thời Tiết Bến Tre 3 Ngày Tới
 • Bạn đang xem bài viết Thời Tiết Vĩnh Phúc Ngày Mai trên website Drosetourmanila.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×